Održan ReForum na temu "Uloga civilnog društa u procesu donošenja odluka i EU integracijama"

09 juni 2016

Kategorije

DIJELI

Reforum2 Vijest

Centar za politike i upravljanje je u hotelu „Evropa“ u Sarajevu, dana 09.juna 2016., u okviru projekta “Razgovarajmo o reformama”, organizirao ReForum konferenciju pod nazivom “Uloga civilnog društva u procesu odlučivanja i priključivanja EU”.

Učesnicima su se obratili gospođa Snježana Ivandić-Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative, gospodin Goran Žeravčić, direktor kompanije Kronauer Consulting d.o.o, te gospođa Maja Rimac-Bjelobrk, pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH. Događaju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, organizacija civilnog društva, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH.

Konferencija je imala za cilj na jednom mjestu okupiti predstavnike vlasti te nevladinog sektora, kako bi se stvorili uslovi za konstruktivnu diskusiju i definisale određene preporuke i smjernice za daljnja djelovanja.

Na konferenciji se razgovaralo o zakonodavnom okviru za učešće građana u procesu odlučivanja u BiH, zatim o stanju civilnog društva, kapacitetu organizacija da utiču na javne politike, finansiranju organizacija, međusobnoj povezanosti i umrežavanju organizacija, te interakciji sa vlastima i stavu vlasti prema civilnom društvu, kao i o ulozi organizacija civilnog društva u procesu integracija u EU.

Panelisti i učesnici diskusije su definisali preporuke koje mogu poslužiti kao smjernice svim organizacijama, pojedincima i institucijama za razvoj sopstvenih kapaciteta i dalje unapređenje međusobne saradnje, a što će rezultirati većim učešćem civilnog društva u odlučivanju. Centar za politike i upravljanje će u narednom preiodu objaviti video materijale sa konferencije, kao i izvještaj koji će sadržati relevantne preporuke panelista i diskutanata.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more