Održana konferencija „Razvoj preduzeća – nastavak i ubrzanje reformi“

04 april 2019

Kategorije

DIJELI

Foto Razvoj Preduzeca

Konferencija „Razvoj preduzeća u BiH – nastavak i ubrzanje reformi“, u organizaciji Centra za politike i upravljanje, održan je danas u prostorijama EU info centra u Sarajevu.

Konferencija je organizovana s ciljem da se da doprinos osiguravanju kontinuiteta započetih i započinjanju neophodnih reformi za podršku razvoja preduzeća od strane novih vlasti u BiH, a na istoj se razgovaralo o prevazilaženju administrativnih prepreka za poslovanje, poreskim reformama i modelima podrške preduzećima koje će omogućiti lakše i jeftinije poslovanje.

Na prvom panelu na kojem je bilo riječi o reformama poslovnog ambijenta koje su započete ili su u završnoj fazi, kao i o administrativnoj i finansijskoj podršci malim i srednjim preduzećima, govorili su pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Sead Džiho, šefica kancelarije Međunarodne finansijske korporacije u BiH Lada Buševac, predstavnici USAID FAR projekta Miroslav Tomić i Admir Čengić.

Drugi panel otvorio je teme koje se tiču reformskih prioriteta iz perspektive poslodavaca i politika čija implementacija može rezultirati povećanjem domaćih i stranih investicija. O tome su govorili šefica Odsjeka za podršku investitorima Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Dika Mustafić-Cokoja, direktorica Vijeća stranih investitora Sanja Miovčić i sekretar Udruženja poslodavaca FBiH Mersiha Jusić.

U publici su bili prisutni zastupnici sa svih nivoa vlasti u BiH, predstavnici izvršne vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, te se tokom diskusije razgovaralo o tome kako osigurati kontinuitet reformi od strane novih vlasti. Između ostalih, konferenciji su prisustvovali poslanici u Parlamentu FBiH Alma Kratina, Hajrudin Žilić, Jasmina Zubić...

Učesnici su se saglasili i zaključili kako je potrebna aktivnija uloga poslovne zajednice u kreiranju rješenja za poboljšanje poslovne klime, te da je efikasnost provođenja jedan od najvažnijih faktora u provođenju, kako fiskalnog tako i administrativnog rasterećenja privrede. Upućen je apel na predstavnike iz zakonodavnih tijela da budu efikasniji u donošenju odluka, te povećaju napore pri koordinaciji između zaniteresiranih strana u procesu.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more