Održana Međunarodna konferencija o maksimiziranju doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

24 juni 2021

Kategorije

DIJELI

KONFERENCIJA TELECOM1

Jučer je u Sarajevu održana međunarodna online konferencija pod nazivom "Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH", u organizaciji Centra za politike i upravljanje, uz pokroviteljstvo Centra za međunarodno privatno poduzetništvo (Centre for International Private Enterprise – CIPE) iz Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj ovog događaja je bio da uz pomoć domaćih i međunarodnih stručnjaka, predstavnika telekomunikacijske industrije, kao i relevantnih donosilaca odluka ovoga sektora, ukaže na značaj telekomunikacijske industrije u BiH, te globalne i regionalne promjene i trendove koji su u zadnje vrijeme imali utjecaja na ovaj sektor.

U ime Centra za politike i upravljanje, u uvodnom dijelu konferencije predsjednik Upravnog odbora Haris Abaspahić istakao je da: "Rapidan tehnološki napredak donosi promjene u načinima poslovanja kompanija, funkcionisanju vlada te niza drugih sektora, kao što su obrazovanje, zdravstvo i slično. Kompanije i institucije sve više zavise od dostupnog, pristupačnog i pouzdanog interneta velike brzine, kao i niza digitalnih usluga i rješenja. U tom kontekstu sektor telekomunikacija dobija na strateškoj važnosti za razvoj ekonomije i društva u cjelini. Pandemija COVID-19 je ovu činjenicu učinila još važnijom, gdje je od dostupnosti i pouzdanosti interneta ovisilo održavanje niza poslovnih aktivnosti i javnih usluga, te upravo radi strateške važnosti konferencija ima za cilj upoznati širu javnost i donosioce odluka o globalnim trendovima u tom kontekstu, kao i prioritetima i instrumentima podrške EU i SAD kako prema BiH, tako i prema regionu." Na prvom, međunarodnom panelu, diskutovalo se o globalnim i regionalnim trendovima u sektoru, kao i prioritetima i instrumentima podrške EU i SAD-a, koje se zemljama regiona i BiH nalaze na raspolaganju.

U okviru drugog, domaćeg panela učesnici su diskutovali o pitanju koji je BH odgovor na sve izazove i mogućnosti vezane za daljni razvoj ovog sektora.

Ova prva tematska konferencija sektora telekomunikacija u BiH okupila je ključne donosioce odluka u BiH, koji su zajedno sa stručnjacima u ovoj oblasti otvorili važan dijalog o povećanju produktivnosti i napretku digitalne ekonomije u BiH. Centar za politike i upravljanje, koji okuplja bosanskohercegovačke ekonomske i druge stručnjake, već niz godina uspješno sarađuje sa regionalnim i međunarodnim stručnjacima, nastavit će se baviti sektorom telekomunikacija u svom daljem radu, kao temom od krucijalnog značaja za ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine.

Ključne izjave učesnika – visokih zvaničnika

Paul Harrison, v.d. direktora Odjela za međunarodne komunikacije i informacije Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država, je ukazao na sigurnosne rizike koji su vezani za odabir tehnoloških rješenja koja dolaze od neprovjerenih dobavljača takvih usluga. Također, spomenuo je prioritete Američke vlade za promoviranje konkurentnih i sigurnih mreža, uključujući i 5G, te sprečavanje malignih utjecaja nedemokratskih režima kroz kreiranje širih međunarodnih koalicija za promoviranje demokratskih vrijednosti – primarno kroz zaštitu telekomunikacijskih servisa i propratne infrastrukture.

Predstavnik Evropske komisije, Philippe Gerard, savjetnik za jačanje kapaciteta i kooperaciju sa trećim zemljama iz Generalnog sekretarijata za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, se osvrnuo na implementaciju Digitalne agende za Europu, kao jednog od ključnih strateških prioriteta Evropske unije. Pozdravio je napredak na implementaciji Digitalne agende za Zapadni Balkan, te ukidanje roaminga, odnosno regionalnu saradnju telekomunikacijskih operatera. Predstavio je instrumente podrške koje je Europska unija stavila na raspolaganje BiH i zemljama regiona – naglasio je da će politički predstavnici o političkim aspektima razgovarati na predstojećem samitu u Berlinu početkom jula ove godine.

Generalni menadžer za klijente i rješenja za Federalni i javni sektor (IBM SAD), Terry Halvorsen, se osvrnuo na globalne trendove u telekomunikacijskom sektoru. Naglasio je važnost saradnje između vlade i privatnog sektora u kontekstu razvijanja ključne infrastrukture, te istakao  da se ulaganja u ključnu infrastrukturu, iako izgledaju kao inicijalno visoki troškovi, dugoročno pokazuju kao isplative investicije. Osvrnuo se i na rizike vezane uz strateške investicije u infrastrukturu. Nadalje, rekao je da je COVID-19 pandemija donijela značajne promjene u načinu poslovanja kompanija: agilnost u prilagođavanju u načinu poslovanja, te da se stvari neće vratiti na staro. Sve veća ovisnost o Internet servisima zahtjeva agilne telekome, koji su spremni da se prilagode korisnicima i njihovim potrebama.

Izlaganje Sanje Ribar, regionalne senior menadžerice za telekome (Ernst & Young), bilo je fokusirano na pregled ključnih trendova telekomunikacijskog sektora u regionu. U prvom dijelu svog izlaganja, dala je pregled tržišta, sa posebnim fokusom na pokrivenost širokopojasnim internetom. Nabrojala je sljedeće ključne izazove za funkcionisanje telekoma koji uključuju: adekvatnu saradnju telekoma sa vladom i regulatorima, planiranje i postavljanje mreže, vertikalno povezivanje telekom operatera, pritiscima za kreiranje profita, zaštitom korisnika i njihovim očekivanjima i digitalnom transformacijom samih telekoma.

U okviru drugog panela govornici su: Nedžad Branković, zamjenik ministra, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Miloš Šolaja, član Vijeća regulatorne agencije za komunikacije BiH, Aida Soko, savjetnica premijera FBiH, Adnan Huremović, izvršni direktor za tehnologiju i razvoj servisa BH Telekoma, Alen Muslić, izvršni podpredsjednik ZIRA-e. Učesnici su diskutovali o pitanju koji je BH odgovor na sve izazove i mogućnosti vezane za daljni razvoj ovog sektora.

Nedžad Branković, zamjenik ministra za komunikacije i promet BiH, je u svom video obraćanju istakao da pokazatelji za Bosnu i Hercegovinu iz područja koja su pretpostavka za razvoj digitalnog društva i ekonomije jasno ukazuju da smo u znatnom zaostatku za razvijenim državama, te da iz godine u godinu bilježimo pad. Naravno, ovi pokazatelji su ujedno i podsticaj da BiH može i mora ići naprijed u korak sa modernim svijetom uz pretpostavku snažnog i sinergijskog djelovanja svih zainteresiranih strana, te uz snažnu podršku svih nivoa vlasti. Naveo je strateške dokumente, odluke i zakonska rješenja koje su Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Vijeće ministara BiH usvojili, razvili, ili razvijaju u saradnji sa međunarodnim partnerima, te pripremili za ili poslali u parlamentarnu proceduru na usvajanje.

Miloš Šolaja, član Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH je u kontekstu digitalizacije napomenuo da je ona u prethodnom periodu tekla izuzetno sporo, te da nisu završeni ni prvi koraci u digitalizaciji televizijskog signala. Ukazao je na značaj nezavisnosti regulatora, te da je regulator u stanju da se prilagodi novim okolnostima, ukoliko mu bude omogućen profesionalan i nesmetan rad.

Savjetnica Premijera FBiH Aida Soko u svom izlaganja osvrnula se na stanje sektora državnih preduzeća, te na aktivnosti koje je Vlada FBiH poduzimala u toj oblasti. Ukazala je na potrebe definisanja strateških grana u kojem država treba imati većinski udio u vlasništvu preduzeća, te da se performansi telekoma ne mogu isključivo posmatrati kroz prizmu finansijskih indikatora, već i kroz perspektivu sigurnosti, digitalizacije, i drugih elemenata od strateškog značaja. Ukazala je na to da je tržište telekomunikacija u BiH relativno malo, te da je interes velikih ulagača limitiran kao i potencijal koji bi promjena vlasničke strukture imala na strateški razvoj sektora. Također, istakla je i potrebe za redefiniranjem državnog vlasništva i restrukturiranjem preduzeća u tom kontekstu. Na kraju, ukazala je na potrebu za većom transparentnošću te dostupnošću podataka u ovom sektoru.

Adnan Huremović, direktor za tehnologiju i razvoj usluga BH Telecom-a se osvrnuo na izazove koje su BH Telecom, ali i ostali operateri imali u vrijeme pandemije, te na činjenicu da je saobraćaj u proteklom periodu porastao za više od 60%. Istakao je da se BH Telecom brzo prilagodio ovim izazovima. U kontekstu razvoja buduće infrastrukture, ukazao je na barijere sa kojima se susreću u dodiru sa pojedinim institucijama i lokalnim zajednicama. Napomenuo je da je dalje razvijanje širokopojasne mreže jedan od jasnih prioriteta. Sa druge strane, ukazao je na stanje u tržištu gdje se cijene saobraćaja podataka smanjuju, a korisnici postaju sve zahtjevniji u kontekstu sigurnosti i pouzdanosti usluga. Istakao je da BH Telecom ulazi u nova tri područja poslovanja: ulaze u sektor FinTech usluga, razvijanje sadržaja, i podrške inovativnim digitalnim start-up kompanijama.

Alen Muslić, izvršni direktor kompanije ZIRA se osvrnuo na izazove sa kojima se susreće kompanija koja je veoma zahtjevan korisnik telekom usluga, te objasnio kako se njihov način poslovanja sa klijentima u preko 30 zemalja promijenio tokom COVID-19 pandemije. Podijelio je iskustva u radu na nekim od najzahtjevnijih tržišta telekomunikacija, te kako telekomi inovativnim načinom djelovanja podržavaju zahtjevne korisnike širokim dijapazona usluga.

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more