Okrugli stol o državnoj pomoći održan u Mostaru okupio davaoce pomoći i donosioce odluka

04 februar 2014

Kategorije

DIJELI

Okrugli Stol Mostar

U okviru projekta “Sprovođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distrubucija pomoći” kojeg finansira Američka ambasada u BiH, u Mostaru je, u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU), održan treći okrugli sto pod nazivom  „Reforma i modernizacija državne pomoći kao predpostavka ekonomskog razvoja“. Ovaj događaj, okupio je predstavnike općina, kantona, i relevantnih Federalnih ministarstava. Okrugli stol su otvorili su Mira Vujeva zamjenica predsjedavajućeg Vijeća za državnu pomoć BiH i Asja Čengić, izvršna direktorica CPU-a.

Bosna i Hercegovina je započela proces reforme sistema državne pomoći, što je jedna od značajnih obaveza u procesu pristupa Evropskoj uniji. Da bi podržao i unaprijedio taj proces, te upoznao stručnu i generalnu javnost sa sistemom državne pomoći u EU i promjenama koje slijede, CPU je u okviru projekta pripremio analizu koji sarži sveobuhvatan pregled sistema državne pomoći u EU, te predložio osnovne smjernice i politike djelovanja u BiH. Zaključci i preporuke iz ovog dokumenta su  osnova za diskusije zvaničnika i stručnjaka o narednim aktivnostima u BiH u izgradnji efikasnog sistema državne pomoći.

Gost drugog okruglog stola bila je gđa. Martina Štorek iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, Sektor za državne potpore, koja je učesnicima predstavila iskustva Hrvatske u reformi sistema državne pomoći što je uveliko doprinijelo razumjevanju procesa sa kojim će se davaoci pomoći susresti u narednom periodu. Na posljednjem u nizu okruglih stolova unutar porjekta „Sprovođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distrubucija pomoći“ učesnici su izrazili želju za daljim radnim sastancima, okruglim stolovima i obukama u cilju podjele iskustava o prikupljanju podataka relevantnih za konačne izvještaje o distribuciji državne pomoći.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more