Predstavljamo predavače konferencije "PUT KA OPORAVKU: Uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH"

17 oktobar 2013

Kategorije

DIJELI

Photo 1

MODUL  I – KREATIVNA INDUSTRIJA – MIT I STVARNOSTI

Pregled stanja u kreativnim industrijama BiH dati će Hristina Mikić, izvršna direktorica GKE i autorica Izvještaja “Kreativne industrije u Bosni i Hercegovini: Mogućnosti i perspektive razvoja” iz avgusta 2013. godine

MODUL II – PREGLED I STANJE KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA I VODEĆI SVJETSKI IZVOZNICI

O potencijalima izvoza kreativnih proizvoda na EU tržište govoriti će Sanja Petek Mujačić, izvršna direktorica agencije Bruketa&Žinić OM

MODUL III – Kreativni kapital u BiH - POZICIJA KULTURNIH DJELATNIKA

Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodno pozorište Zenica, predstavlja poziciju kulturnih djelatnika u sistemu zapošljavanja i mogućnosti mobilnosti na tržište EU

MODUL IV PRIMJENA EU ZAKONA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI-PRAVNI OKVIR I PRAKSE

Opravnom poretku Evropske unije koji na jedinstven način štiti prava intelektualne svojine predstavlja temelj kreativnosti i inovativnosti govor Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica i ekspert za zakone intelektualne svojine

Dostizanje EU standarda na polju autorskih prava i distribucije kreativnih proizvoda kroz studiju slučaja, predstaviti će Ozren Kanceljak, direktor o.k. Communication consulting

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more