Regionalni sastanak o energetskim strategijama u Slavonskom Brodu

16 maj 2011

Kategorije

DIJELI

CPU Logo Veliki 1

Regionalni sastanak na temu analize procesa donošenja energetskih strategija održan je 6. i 7. maja 2011. godine u Slavonskom Brodu u organizaciji Centra za ljudska prava i Heinrich Böll Stiftung uredom iz Zagreba.

Okupljeni stručnjaci i organizacije civilnog društva iz Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore razmijenili su svoja iskustva i viđenja postojećih procesa, te su predložili preporuke za njihovo poboljšanje i primjenu. Bilo je riječi o (ne)mogućnosti uticaja nevladinog sektora na donosioce odluka, kvaliteti samih politika i zastupljenosti okolišnog aspekta u energetskim politikama u regionu.

CPU je na sastanku predstavljao član Goran Dostić.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more