Srednjoškolci iz Goražda učestvovali na dvodnevnoj radionici cirkularne ekonomije

24 april 2023

Kategorije

DIJELI

Radionica CE Gorazde Objava Na Facebooku Pejzaz

Udruženje Centar za politike i upravljanje održalo je dvodnevnu radionicu na temu cirkularne ekonomije za učenike III i IV razreda JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, sa ciljem da učenici nauče kako da znanje primjene ne samo na dnevnoj bazi u domovima i školama, nego i u budućim karijerama.  Navedene aktivnosti su se održale u sklopu realizacije projekta „Poticanje cirkularne ekonomije u lokalnoj zajednici“ podržanog od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Kroz dva ciklusa radionica, učesnici su se upoznali sa konceptom cirkularne ekonomije i kompanijama koje posluju po principima iste. Kroz lokalne i globalne primjere dobre prakse je objašnjeno kako su cirkularni modeli poslovanja ne samo profitabilni i održivi, već dio naše budućnosti. Također su učenici na drugoj radionici imali interaktivni grupni rad tokom kojeg su razvijali ideje o primjeni poslovnih modela cirkularne ekonomije u svakodnevnom životu.

Radionicama su prisustvovali i ministrica obrazovanja Bosansko-Podrinjskog Kantona, Adisa Alikadić-Herić, kao i direktor Pedagoškog zavoda BPK, Admir Kurtović, zajedno sa stručnom savjetnicom za oblast obrazovanja, Eminom Hadžić.

Radionice je vodio profesor geografije Vedran Zubić uz podršku tima Centra za politike i upravljanje.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more