U Banjoj Luci održan okrugli stol "Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja"

18 decembar 2013

Kategorije

DIJELI

Okrugli Sto Banja Luka 181213

U okviru projekta “Sprovođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distrubucija pomoći” kojeg finansira Američka ambasada u BiH, danas je u Banjoj Luci, u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU), održan drugi okrugli sto pod nazivom  „Reforma i modernizacija državne pomoći kao predpostavka ekonomskog razvoja“. Ovaj događaj, prvenstveno namjenjen davaocima pomoći, otvorili su Radmila Mihić predsjedavajuća Savjet za državnu pomoć BiH i Asja Čengić, izvršna direktorica CPUa.

Bosna i Hercegovina je započela proces reforme sistema državne pomoći, što je jedna od značajnih obaveza u procesu pristupa Evropskoj uniji. Da bi podržao i unaprijedio taj proces, te upoznao stručnu i generalnu javnost sa sistemom državne pomoći u EU i promjenama koje slijede, CPU je u okviru projekta pripremio analizu koji sarži sveobuhvatan pregled sistema državne pomoći u EU, te predložio osnovne smjernice i politike djelovanja u BiH. Zaključci i preporuke iz ovog dokumenta su  osnova za diskusije zvaničnika i stručnjaka o narednim aktivnostima u BiH u izgradnji efikasnog sistema državne pomoći. Prvi okrugli sto je održan u Sarajevu 4.11.2013, a treći okrugli sto ovi će biti održan u Mostaru krajem januara 2014. godine.

Gost drugog okruglog stola bio je g. Marko Maček, zamjenik direktora Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, koji je učesnicima predstavio iskustva Hrvatske u reformi sistema državne pomoći što je uveliko doprinijelo razumjevanju procesa sa kojim će se davaoci pomoći susresti u narednom periodu.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more