U Goraždu održana radionica „Cirkularna ekonomija u industriji plastike i metala“

09 mart 2023

Kategorije

DIJELI

Radionica

U četvrtak, 9. marta, u Goraždu je održana radionica “Cirkularna ekonomija u industriji plastike i metala” koju je organizovao Centar za politike i upravljanje u partnerstvu sa Gradom Goražde. U radionici su učestvovali predstavnici Grada Goražde, gradskog Vijeća, Udruženja poslodavaca, ALDI - Udruženje za lokalne razvojne inicijative, predstavnici iz industrije plastike, kompanija za reciklažu i otkup sekundarnih sirovina. 

Tokom radionice, učesnici su se upoznali sa osnovnim principima cirkularne ekonomije – modela ekonomskog razvoja čiji je cilj smanjiti otpad i promovisati održivo korištenje resursa. Industrije plastike i metala su među najvećim proizvođačima otpada u svijetu iako se otpad koji ove industrije stvaraju u svoj proizvodnom procesu gotovo u potpunosti može ponovo iskoristiti. Zbog toga je ova radionica posebno važna u smislu podizanja svijesti i proizvođača i lokalnih vlasti na koje načine je moguće smanjiti troškove proizvodnje i proizvodnju otpada, povećati zaposlenost u lokalnim zajednicama, a istovremeno zaštititi i sačuvati okoliš.

Tokom radionice, učesnici su razvili projekat „Unaprijeđenje alternativne upotrebe ABS plastike“. ABS plastika se najčešće korisiti u proizvodnji auto-dijelova, igračaka i kućišta za elektroničke uređaje. Međutim, ovaj proizvod nije biorazgradiv i potrebne su stotine godina da se razgradi u prirodi.

Osnovni izazov kojom se bavi projekt jeste stvaranje veće vrijednosti regranulata lokalne kompanije. Istakli su da bi za provođenje ovog projekta prije svega bilo neophodno provesti određen broj sastanaka sa relevantnim akterima, kako bi se došlo do podataka koji bi odredili smjer razvoja projekta, budući da su učesnici rješavanje izazova predstavili kroz nekoliko scenarija.

  • Scenarij 1. Dobavljač ulazne sirovine vidi korist u otkupu regranulata, uspostavlja se saradnja i izazov se rješava. 
  • Scenarij 2. Nakon analize tržišta, provedenih sastanaka i komunikacije sa Udruženjem poslodavaca, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, carinskom službom, lokalna kompanija pronalazi tržište za ABS plastiku, na postojećim mašinama mijenja alate i sam pravi proizvode za tržište (npr. drške u tramvaju) ili eventualno prodaje sam regranulat.  
  • Scenarij 3. Dobavljaču nije od interesa regranulat, niti postoji tržište za istim ili proizvoda od njega, pokreće se istraživanje te vrste plastike u saradnji sa lokalnom fondacijom, Mašinskim fakultetima i start-up projektom. Za ovaj scenarij su bitni i akteri Fond za zaštitu okoliša, Ministarstvo privrede BPK i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u pogledu finansijske podrške.

Rezultate projekta su predstavili kao smanjenje gubitka otpada, povećavanje prihoda, otvaranje novih radnih mjesta, razvijanje novih rješenja i inovacija, poboljšanje stanja okoliša kroz manje odlaganje plastike na deponije. 

Koristi ovakvog projekta su brojne. Pronalaženjem alternativnih mogućnosti korištenja regranulata od ABS plastike smanjila bi se količina plastičnog otpada nastalog u proizvodnji, čime se smanjuje količina plastičnog otpada na deponijama. Istovremeno bi implementacija ovakvog projekta značila povećanje prihoda, s obzirom da bi kompanije mogle ponuditi nove linije proizvoda za tržište. Ovaj proces bi značio i stvaranje novih radnih mjesta. Alternativni načini korištenja ABS plastike bi zahtijevali nove vještine i ekspertizu, čime bi se otvorila nova radna mjesta u industriji. 

Radionica „Cirkularna ekonomija u industriji plastike i metala“ je realizovana u sklopu projekta „Poticanje cirkularne ekonomije u Gradu Goražde“, koji zajednički implementiraju Grad Goražde i Centar za politike i upravljanje u periodu januar – juli 2023. godine, a koji je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je unapređenje potencijala Grada Goražde i lokalnih zainteresovanih strana za realizaciju aktivnosti cirkularne ekonomije kao instrumenta za ostvarivanje održivog ekonomskog rasta, podizanja životnog standarda stanovništva i unapređenja kvaliteta prirodnog okruženja. 

Umrežavanja i saradnja svih ključnih zainteresiranih strana je nužna za poticanje i stvaranje preduslova za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji. 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more