U okviru programa „Put ka oporavku“ održan okrugli sto o fiskalnoj konsolidaciji i stand by aranžmanu sa IMF-om

03 april 2013

Kategorije

DIJELI

CPU Logo Veliki 1

Centar za politike i upravljanje (CPU) organizirao je 14. marta okrugli sto „Put ka oporavku: Fiskalna stabilnost i strukturalne reforme“ na kojem se govorilo o fiskalnoj politici u Bosni i Hercegovini i izazovima u toj oblasti s kojima se BiH trenutno suočava. Poseban naglasak je stavljen na aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (IMF), koji je potreban za održavanje fiskalne stabilnosti i povećanje fiskalne odgovornosti u Bosni i Hercegovini prilikom planiranja budžeta.

Šef misije IMF-a u Bosni i Hercegovini Ruben Atoyan je kazao kako je IMF zadovoljan dosadašnjom fiskalnom konsolidacijom, te je izrazio nadu da će se konsolidacija nastaviti i u budućnosti. Napomenuo je da se ne može očekivati veći ekonomski rast u BiH zbog krize u Evropi, te da zbog toga same vlade ne mogu dati stimulans i da treba istraživati mogućnosti kako privatni sektor može dati poticaj privredi.

Na okruglom stolu su govorili član Upravnog odbora CPU-a Goran Miraščić, koji se osvrnuo na povećanje ekonomske konkurentnosti kroz moguće poreske reforme, te o poboljšanju poslovnog okruženja radi stvaranja novih radnih mjesta.
Šef savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH Eugen Šušak govorio je o mehanizmima fiskalnog planiranja u Bosni i Hercegovini i fiskalnoj održivosti, te o idejama za prikupljanje novih prihoda u budžete i o mogućim rasterećenjima u pojedinim sektorima, te o potrebi zadržavanja jedinstvene stope PDV-a.

Pomoćnik ministra finansija FBiH Alija Aljović osvrnuo se na fiskalnu konsolidaciju budžeta u Federaciji BiH, te na mjere Vlade FBiH za održavanje fiskalne stabilnosti i povećanje fiskalne odgovornosti u tom entitetu. Podsjetio je i na pitanja saradnje s nižim nivoima vlasti prilikom planiranja budžeta uzrokovane kompliciranom ustavnom strukturom i nedostatkom nadležnosti federalnog nivoa vlasti da jače utječe na planiranje budžeta na nižim nivoima. Predstavnik Međunarodne finansijske korporacije (IFC) Tarik Šahović je govorio o trenutnom poslovnom okruženju u BiH, o provedenim reformama u proteklom periodu, te o preporukama koje bi poboljšale postojeće poslovno okruženje.

Video izvještaje i intervrjue sa konferencije možete pogledati ovdje: link 1, link 2, link 3

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more