U Sarajevu održan okrugli stol “(Samo)regulacija društvenih medija u cilju eliminisanja govora mržnje, inkriminacije i paramedijskih sadržaja”

28 mart 2014

Kategorije

DIJELI

05

Centar za politike i upravljanje (CPU), u okviru inicijative "Put ka oporavku", izradio je analizu koja se fokusira na društvene i online medije, a bavi se onim što je u BiH i šire zanimljiv trend, a to je pitanje medijskog i paramedijskog sadržaja.

“(Samo)regulacija društvenih medija u cilju eliminisanja govora mržnje, inkriminacije i paramedijskih sadržaja” jeste analiza koja ima za cilj otvaranje dijaloga sa svim ključnim učesnicima u procesu, predstavnicima medija, donosiocima odluka i nevladinim sektorom, o dva ključna pitanja: kako riješiti potrebu da se sadržaji na društvenim medijima, koji često prelaze u govor mržnje, reguliraju primjenjivanjem do sada nedorečene i neprimjenjive legislative, te zašto nam treba ombudsman za medije i je li svaka regulacija cenzura?

Autor analize Faruk Borić kazao je da krivični zakoni u Federaciji BiH i Republici Srpskoj ne tretiraju detaljno govor mržnje.: “Ostavljena je maglovitost i treba, kroz jasno precizne amandmane na krivični zakon ili na poseban zakon koji bi tretirao govor mržnje, da se taksativno navede šta je to”.

“Zbog toga je još teže da se to uokviri u jednu zakonsku normu.  Međutim, to je neophodno uraditi iz razloga koji nam pokazuje praksa, a to je da se najveći dio govora koji proizvodi mržnju ne nalazi u klasičnim medijima nego na internetu i u sadržaju koji ne proizvode novinari nego u promijenjenoj paradigmi gdje više nema jasne razlike između čitaoca i novinara, nego ljudi često sami komentarima proizvode polumedijski, paramedijski sadržaj u kojem je čest govor mržnje”.

U virtualnom svijetu Bosne i Hercegovine, kao i regiona, značajan postotak interaktivnog sadržaja predstavlja prepucavanja, razmjene uvreda, veličanje zločina, šovinizam, pa i pozivi na linč. Ti se sadržaji pojavljuju kao medijski i paramedijski sadržaj. To nas navodi na zaključak da je neki oblik regulacije potreban, ali regulaciju ne treba miješati sa cenzurom sadržaja, autocenzurom profesionalaca ili drugih učesnika u virtualnom svijetu. Regulacijom ne zagovaramo delikt mišljenja i stavova, već je smatramo funkcijom usmjerenom ka zaštiti ljudi i pojava od raznih vrsta uvreda, linčovanja, inkriminiranja.

Analizu možete preuzeti ovdje.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more