Učenici iz Hadžića učili o cirkularnoj ekonomiji

02 novembar 2022

Kategorije

DIJELI

CPU Hadzici

Udruženje Centar za politike i upravljanje održalo je radionice za učenike III I IV razreda Javne ustanove “Srednjoškolski centar” Hadžići na temu cirkularne ekonomije u cilju upoznavanja sa konceptom cirkularne ekonomije i primjerima dobre prakse, kako bi potaknuli učenike da u svom budućem radu i poslovanju koriste cirkularne poslovne modele. Navedene radionice su organizovane u sklopu projekta “Podsticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije“ podržanog od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Kroz tri ciklusa radionica, učenici su imali priliku da slušaju predavanje o konceptu cirkularne ekonomije i prezentaciju o kompanijama koje posluju po principima cirkularne ekonomije, te da kroz zadatak razvijaju učeničke ideje primjene modela cirkularne ekonomije i prezentuju svoje ideje.

Učenici su stekli osnovno znanje o konceptu cirkularne ekonomije i uvid da su cirkularni poslovni modeli isplativi jer režu troškove, podižu vrijednost proizvoda/usluga, unapređuju imidž kompanija, stvaraju novu vrijednost i to je osnovni razlog zbog kojeg se mala preduzeća razvijenih zemalja i najveći globalni igrači odlučuju za cirkularne poslovne modele.

Na ovim radionicama učenici su stekli praktična znanja koja će moći iskoristiti kako u svojim domovima i školi tako i sutra na radnim mjestima i poslovima koje budu obavljali.

Radionice za učenike na temu cirkularne ekonomije vodio je prof. Vedran Zubić uz podršku tima Centra za politike i upravljanje

Primjenom cirkularnih poslovnih modela postiže se ekonomska, okolišna i društvena održivost poslovanja, a oni koji prvi pristupe inovacijama uspjet će da opstanu.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more