Znate li kakva će vam biti plata ako novi paket poreznih zakona bude usvojen?

08 oktobar 2019

Kategorije

DIJELI

Novac

Centar za politike i upravljanje predstavlja kalkulator plata koji je kreiran na osnovu amandmana Vlade FBiH na prijedloge zakona o doprinosima i porezu na dohodak koje je Vlada FBiH usvojila 26.9.2019. godine.

Preuzmite kalkulator i pogledajte kako će se izmijeniti porezna pravila, te kakav efekat novi porezni model može imati na vašu platu.

U kalkulatoru prvi scenarij (narandžasta boja) prikazuje minimum koji predlagač (Vlada FBiH) propisuje poslodavcima kroz amandmane na prijedloge zakona o doprinosima i porezu na dohodak. Može se sa velikom sigurnošću pretpostaviti da će broj ovakvih slučajeva biti izuzetno mali, stoga građane želimo informisati o dva scenarija od kojih će im se jedan vjerovatno desiti: 1) da dogovorena neto isplata radniku ostane ista ili 2) da ukupan trošak poslodavca za rad ostane isti.

Scenario koji je u plavoj boji prikazuje promjene troška poslodavca ukoliko se poslodavac i radnik dogovore da neto isplata ostane ista, tj. hoćete li u tom slučaju svog poslodavca koštati više ili manje. To Vam daje informaciju možete li, ukoliko ovaj paket zakona prođe, pregovarati sa poslodavcem o povećanju neto primanja, ili pak možete li očekivati od poslodavca da od Vas traži da podijelite novonastali porezni teret.

Scenario u zelenoj boji prikazuje promjenu u neto primanju radnika ukoliko se poslodavac i radnik dogovore da trošak poslodavca ostane nepromijenjen. To će Vam dati informaciju možete li, ukoliko ovaj paket zakona prođe, očekivati povećanje neto isplate ili ćete pak morati od poslodavca tražiti da preuzme na sebe novonastali porezni teret.

Postoji i četvrti scenario, a to je sredina između drugog i trećeg, a takva kalkulacija zavisi od slučaja do slučaja.

Značajno je istaći da su najniže plate sa visokim udjelom neoporezivih primanja (toplog obroka, prevoza...) biti negativno pogođene ovim poreznim prijedlogom, što će njihovim poslodavcima povećati cijenu rada. Ukoliko radimo izračun po formuli da je radnik imao 180,00 KM neoporezivih primanja, svi radnici koji su do sada imali mjesečna neto primanja veća od 650 KM će biti pozitivno afektirana, tj. poslodavci će imati manji trošak ili će radnik nositi kući veću platu.

Ovaj model dostavljamo građanima i zastupnicima u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH kako bi mogli formirati stavove o ovom modelu porezne reforme na osnovu dobrih informacija i činjenica, te se nadamo da će građanima pomoći da razumiju kako model utiče na njih lično, a donosiocima odluka na ukupnu ekonomiju.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more