Sažetak konferencije 'Put ka oporavku: uticaj kreativnih industrija na ekonomski razvoj BiH'

30 oktobar 2013

Kategorije

DIJELI

Zakljucak Konferencije

U sklopu programa „Put ka oporavku“, Centra za politike i upravljanje, održana je prva bh. konferencija o kreativnim industrijama koja je obuhvatila mogućnosti i perspektive razvoja u ovom sektoru, potrebu kreiranja novih javnih politika za razvoj kreativnog sektora, potencijale izvoza kreativnih proizvoda na EU tržište, prava intelektualnog vlasništva kao temelj kreativnosti i inovativnosti, te dostizanje EU standarda na polju autorskih prava i distribucije kreativnih proizvoda. Pomenute prezentacije su realizovane s ciljem da predstave rezultate istraživanja kreativnih industrija u BiH, razmotre modele podrške kreativnom sektoru  i mogućnosti za primjenu održivih udruženja ili klastera koji će djelovati kao potpora djelatnicima u kreativnim industrijama.  

Debate na konferenciji o kreativnim industrijama  i uticaju na ekonomski razvoj u BiH suponudile niz preporuka kao što su jačanje javnih politika za sektor kreativnih industrija, povezivanje kreativnih industrija i poslovnog sektora, usklađivanje zakona o radu kulturnih djelatnika, promjenu poreznog sustava, te formiranje i promociju udruženja i klastera koji će moći pružiti potporu djelatnicima u ovom sektoru. Posljednja preporuka uključuje podršku neovisnoj produkciji, pozicioniranje kreativnih potencijala kroz samoincijativno otvaranje novih tržišta koristeći sajmove, izložbe i crowd funding, kao i podizanje svijesti o svim aspektima intelektulanog vlasništva što uključuje poduzimanje koraka ka uspostavljanju sistema kolektivnih organizacija kao npr. press clipping organizacija, organizacija raznih kategorija za prava priopćavanja i emitiranja,kabelske distribucije, te uključivanje u međunarodna udruženja u svrhu praćenja zakona i edukacije.

Na konferenciji su učestvovali Hristina Mikić, izvršna direktorica GKE i autorica Izvještaja „Kreativne industrije u Bosni i Hercegovini: Mogućnosti i perspektive razvoja“ iz augusta 2013. godine.
Sanja Petek Mujačić, izvršna direktorica agencije Bruketa&Žinić OM
Hazim Begagić, direktor Bosanskog narodno pozorište Zenica
Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica, ekspertica za zakone intelektulane svojine
Ozren Kanceljak, direktor o.k. Communication consulting
Jovan Marjanović, autor izvještaja Mapiranje filmske industrije u BiH 2013.

Njihove prezentacije možete pogledati na sljedećim linkovima: Hristina Mikić, Sanja Petek Mujačić, Hazim Begagić, Kristina Delfin Kanceljak, Ozren Kanceljak, Jovan Marjanović. Sva izlaganja možete pogledati na našem Youtube kanalu.

Kopiranje djelimičnog ili kompletnog sadržaja prezentacija i video materijala je zabranjeno.

Konferencija o kreativnim industrijama i utjecaju na ekonomski razvoj u BiH je prvi u nizu događaja koji su planirani da budu realizovani u narednom periodu kako bi se ispitali mogućnosti i potencijali za sistematski razvoj pomenutog sektora. 

Pomenuta konferencija se realizovala uz podršku National Edowement for Democracy NED i Soros Think Tank Fund OSI TTF.

 

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more