Oglas za posao: CPU traži vanjske saradnike na projektu „Podsticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije”


Za potrebe projekta „Podsticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije”, Centar za politike i upravljanje u potrazi je za novim saradnicima. Pročitajte više ovdje!

Više

Usvojen Prijedlog zakona o obrtima i srodnim djelatnostima u FBiH


Na nastavku 12. sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, održane danas, 9.9.2021. godine, usvojen je Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Centar za politike i upravljanje pozdravlja usvajanje Prijedloga, te čestita svim samostalnim preduzetnicima i zanatlijama čije će poslovanje implementacijom ovog Zakona biti olakšano.

Više

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH


Nedavno je u organizaciji Centra za politke i upravljanje, a uz podršku Centre for International Private Enterprise (CIPE) iz SAD-a održana konferencija pod nazvom “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Tekst u nastavku pruža pregled ključnih informacija prezentovanih u sklopu konferencije.

Više

Ko će od članova užeg domaćinstva moći pomagati u vođenju obrta, kako i zašto?


Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u članu "Članovi zajedničkog domaćinstva" preciznije difiniše da "Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na način da rade u njegovom prisustvu". Šta to tačno znači, pročitajte u tekstu u nastavku.

Više

Podsticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije


Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa FOD BiH (Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina) je započeo implementaciju projekta “Podsticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BIH kroz modele cirkularne ekonomije”, s ciljem promovisanja razvojnih mogućnosti i podsticanja korištenja poslovnih prilika koje su vezane za primjenu modela cirkularne ekonomije u BiH.

Više

Hoćete li moći prodati svoj obrt kada bude usvojen novi Zakon o obrtima i srodnim djelatnostima u FBiH?


Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji je dobio plebiscitarnu podršku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nalazi se na izjašnjavanju pred delegatima Doma naroda u nastavku 12. sjednice u četvrtak, 9. septembra.

Više

Još jedna šansa za uklanjanje barijera u poslovanju obrtnika


Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji je dobio plebiscitarnu podršku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nalazi se na izjašnjavanju pred delegatima Doma naroda u nastavku 12. sjednice u četvrtak, 9. septembra. 29. jula delegati se nisu izjašnjavali o Prijedlogu s obzirom da je podrška za ovaj zakon izostala, a zbog činjenice da veliki broj delegata nije došao na sjednicu, te zbog konfuzija u vezi sa pitanjem da li će se obrt moći prodati nakon usvajanja novog Zakona.

Više

Zašto bi novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima trebao biti usvojen


Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH su po hitnom postupku na sjednici održanoj 5.7.2021. godine usvojili Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Ovo je sjajna vijest i svako ko ima obrt ili je freelancer u nastavku može pročitati šta za njega ili nju znači konačno usvajanje novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (zbog dugog imena, u nastavku Zakon), ako se on usvoji sutra u Domu naroda.

Više

Održana međunarodna konferencija o maksimiziranju doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH


Pročitajte ključne zaključke konferencije "Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH"!

Više

Dan poreske slobode: Od danas radimo za sebe i vlastite potrebe!


U ovoj godini smo kao društvo radili 149 dana kako bi zaradili iznos koji ćemo ove godine uplatiti po osnovu PDV-a, akciza/trošarina, putarina, doprinosa za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza na dohodak i dobit, te druge manje poreze, takse i naknade. To je 5 dana kraće u odnosu na 2020. godinu, kada smo radili 154 dana.

Više

Stavovi građana BiH prema najvažnijim ekonomskim pitanjima


Centar za politike i upravljanje je u 2020. godini proveo istraživanje stavova građana BiH o najvažnijim ekonomskim temama, te u publikaciji „Stavovi građana BiH prema najvažnijim ekonomskim pitanjima“ dao pregled javne percepcije o tome zašto je Bosna i Hercegovina na trenutnom stepenu ekonomskog razvoja i koje ekonomske politike građani vide nužnim za ekonomski napredak.

Više

REGIONALNA STUDIJA OTKRIVA: 25% građana opravdava rad na crno i kupovinu bez dobijanja računa


Centar za politike i upravljanje predstavlja opsežnu studiju “Rasvjetljavanje ekonomije u sjeni: Istraživanje neformalne ekonomije u četiri države Jugoistočne Evrope” koja se bavi ključnim aspektima sive ekonomije u četiri susjedne zemlje – Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.

Više

Nastaviti i ubrzati započete reformske procese: Centar za politike i upravljanje i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizirali konferenciju „Poboljšanje kvalitete obrazovanja - kako ga postići?“


Saznajte o zaključcima događaja klikom na "Više".

Više

CPU poziva sve nadležne institucije u BiH da bez odlaganja donesu potrebne odluke koje će omogućiti učestvovanje učenika iz BiH u međunarodnom PISA istraživanju


CPU poziva sve nadležne institucije da bez odlaganja donesu potrebne odluke koje će omogućiti učestvovanje učenika iz BiH u međunarodnom PISA istraživanju 2022. godine.

Više

Uloga i položaj mikro biznisa u svjetlu COVID-19 pandemije


Još uvijek nisu do kraja sagledive posljedice dramatičnog globalnog pada ekonomske aktivnosti u 2020. godini na svjetsku, pa tako i na bosanskohercegovačku ekonomiju. Ekonomska kriza je povod ovom istraživanju sa ciljem utvrđivanja značaja mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju Bosne i Hercegovine i njihovog kapaciteta da se nose sa kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19.

Više

Šta trebaju biti socioekonomski prioriteti novih lokalnih vlasti u BiH?


Lokalni izbori na kojima će građani odabrati novu upravu lokalnih samouprava se bliže. Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa U.G. Zašto ne? objavljuje analizu u cilju prezentiranja identifikovanih prioritetnih socio-ekonomskih politika na lokalnom nivou.

Više

Odgovor na krizu: Kako maksimizirati doprinos telekom operatera u ekonomskom oporavku FBiH?


Kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga? Koji je optimalni/očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti i razvoju digitalne ekonomije? Koje su očekivane finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH? Koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Više

Održan sastanak sa parlamentarnim zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o poreskim reformama


U utorak, 13. oktobra 2020. godine, u prostorijama hotela Europa u Sarajevu, održan je radni sastanak parlamentarne grupe u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) na temu poreske reforme i Prijedloga zakona o porezu na dohodak FBiH i zakona o doprinosima FBiH koje je Vlada FBiH poslala u parlamentarnu proceduru.

Više

PUBLIKACIJE

Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je posljednji put utvrđena 2016. godine i nema sumnje da je potrebno njeno povećanje. Pretjerano i naglo povećanje, međutim, može dovesti do neželjenih posljedica i ugroziti upravo one skupine radnike kojima se nastoji pomoći. Između ostalog, može dovesti do rasta nezaposlenosti mladih i žena, ugroziti konkurentnost privatnog sektora, te dovesti do značajnog rasta plata u javim preduzećima, čak i onih radnika koji u ovom trenutku zarađuju znatno više od minimalne plate. Stoga ključno pitanje postaje pronalazak balansa između realnih potreba i nerealnih zahtjeva i ova Analiza ima za cilj da pruži nekoliko smjernica.

Detalji

Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu je najpametnija investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (POO). Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu ekonomije...

Detalji

Centar za politike i upravljanje je u 2020. godini proveo istraživanje usmjereno ka ispitivanju stavova građana BiH o ekonomskim pitanjima, te u napravio veze između ekonomske stvarnosti i najrasprostranjenijih stavova građana.

Detalji

Istražili smo sivu ekonomiju četiri države Jugoistočne Evrope, proučili pokretače za upuštanje u neformalne poslovne aktivnosti i predložili politike za smanjenje neformalnog sektora. U ovoj studiji objedinjeni su nalazi primarnog i sekundarnog istraživanja. Primarno istraživanje sastoji se od kvantitativnog istraživanja na reprezentativnom uzorku od četiri hiljade ispitanika iz sve četiri države.

Detalji
Sve publikacije
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more