Prošireni aranžman BiH i MMF-a: Bez provođenja novih mjera od jula 2017.


Od jula 2017. godine institucije Bosne i Hercegovine nisu ispunile niti jednu mjeru iz Proširenog aranžmana sa MMF-om. Od sedam mjera koje su uslov za drugu tranšu kredita, institucije BiH su provele ili se pridržavaju njih tri, dok su četiri ostale neispunjene.

Više

Jačanje finansijskog sektora


Analiza istražuje kako bankarski sektor u BiH može doprinijeti ekonomskom rastu, te kako sektorske reforme u okviru Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om mogu utjecati na kreditnu ekspanziju i stabilnost finansijskog sektora.

Više

U BiH ne postoji institucija odgovorna za stabilnost finansijskog sektora


Promjene regulatornog okvira doprinijet će tome da banke koje bolje upravljaju rizicima mogu i plasirati više kredita, i obratno, jedan je od zaključaka konferencije Stabilnost finansijskog sektora koja je održana u ponedjeljak u hotelu Evropa. U sklopu konferencije prezentovana je analiza Centra za politike i upravljanje, a o pitanjima iz analize govorili su predstavnici bankarskog i privrednog sektora u BiH, te relevantnih javnih institucija.

Više

Konferencija „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“


Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h.

Više

CPU objavio analizu „Perspektive razvoja BH Telecoma“


Bez obzira na sudbinu aranžmana sa MMF-om, za konačni pronalazak rješenja kada je u pitanju BH Telecom, potrebno je u što skorijem roku sprovesti due diligence analizu i usaglasiti plan za budući rad BH Telecoma, zaključak je analize CPU-a.

Više

Održan ReForum na temu: Privatizacija u BiH


ReForum „Privatizacija u Bosni i Hercegovini“, na kojem se govorilo o procesu privatizacije u BiH koji je započeo još 1990. godine, modelima, nedostacima i pozitivnim efektima koje je postigao, kao i onome što nas čeka u budućnosti, održan je jučer u Hotelu „Europe“ u Sarajevu, u organizaciji Centra za politike i upravljanje.

Više

Potrebno transparentno provođenje reformi i kritičko izvještavanje


Panel diskusija pod nazivom ReForum - Aktivna uloga medija u reformskom procesu, u organizaciji Centra za politike i upravljanje, održana je 22. decembra u Sarajevu. O temi su govorili novinar portala Analiziraj.ba Aleksandar Brezar, zamjenik glavnog urednika Federalne novinske agencije (FENA) Fedžad Forto, novinarka Televizije N1 Tina Jelin-Dizdar te koordinatorica kampanje „Odgovorna agenda“ Ivana Drakić.

Više

Održan ReForum na temu: Poresko rasterećenje rada u FBiH


Održana panel diskusija pod nazivom ReForum - Poresko rasterećenje rada u FBiH. Panelisti su bili Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, Selvedin Šatorović, zamjenik predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, Mubera Brković, članica Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH, te Goran Miraščić, savjetnik premijera Vlade FBiH.

Više

Kakva će biti ocjena implementacije Programa MMF-a?


Program strukturalnih reformi koje podržava MMF je veoma ambiciozan, a realizacija značajnog broja zacrtanih mjera, više od polovine, planirana je, opet ambiciozno, do kraja ove godine. Institucije BiH u Pismu namjere MMF-u obavezale su se na njihovo ispunjenje sa određenim rokovima, a od njihove sposobnosti da ispune obećano zavisi nastavak aranžmana.

Više

Održan ReForum na temu: Uloga civilnog društa u procesu donošenja odluka


Održana druga ReForum konferencija pod nazivom “Uloga civilnog društva u procesu odlučivanja i priključivanja EU”. Učesnicima su se obratili gospođa Snježana Ivandić-Ninković, gospodin Goran Žeravčić i gospođa Maja Rimac-Bjelobrk. Događaju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, organizacija civilnog društva, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH.

Više

Izvještaj sa konferencije "ReForum: poboljšanje poslovnog okruženja"


Dana 28. 01. 2016. godine u kino sali „Kriteriona“ održana je konferencija ReForum: poboljšanje poslovnog okruženja u organizaciji sarajevskog think tanka Centar za politike i upravljanje (CPU). CPU je ugostio šestero izuzetno zanimljivih predavača iz različitih branši: poslovni svijet predstavljali su poduzetnici Edin Mehić i Amna Popovac, ispred Vijeća stranih investitora govorila je izvršna direktorica Sanja Miovčić, privatni, ali i javni medijski sektor predstavljali su urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović i direktor novinske agencije FENA Faruk Borić, a kao predstavnik uspješne lokalne uprave prisutnima se obratio načelnik Tešnja Suad Huskić.

Više

PUBLIKACIJE

Analiza istražuje kako bankarski sektor u BiH može doprinijeti ekonomskom rastu, te kako sektorske reforme u okviru Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om mogu utjecati na kreditnu ekspanziju i stabilnost finansijskog sektora.

Detalji

Bez obzira na sudbinu aranžmana sa MMF-om, za konačni pronalazak rješenja kada je u pitanju BH Telecom, potrebno je u što skorijem roku sprovesti due diligence analizu i usaglasiti plan za budući rad BH Telecoma.

Detalji

Analiza istražuje mogućnost implementacije tri modela e-servisa (e-registri za preduzeća i e-uprava), te daje preporuke o tome koji bi od njih za Bosnu i Hercegovinu bili najpovoljniji i najefikasniji.

Detalji

Obrazovne institucije su prepoznale da su upravo nastavnici najvažniji faktor postignuća učenika i kvaliteta obrazovnog sistema u cjelini. Međutim, kreiranje jedinstvenog modela nastavničkih kvalifikacija koji bi obuhvatio sve inicijalne kompetencije, veliki je izazov i za ekonomski naprednije države sa daleko uređenijim obrazovnim sistemom nego što je Bosna i Hercegovina.

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more