CPU predstavio rezultate istraživanja o javnim investicijama na Simpoziju „Pojas i put i duhovno povezivanje naroda“


Istraživač Centra za politike i upravljanje (CPU) Tarik Moćević učestvovao je jučer na Simpoziju „Pojas i put i duhovno povezivanje naroda“ u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, gdje je prezentovao rezultate istraživanja o trendovima javnih investicija u BiH koje CPU trenutno provodi.

Više

CPU: Sredstva prikupljena od povećanja putarina moraju postati efektivna što prije


Centar za politike i upravljanje (CPU) poziva entitetske ministre finansija da što prije postignu dogovor na osnovu kojeg će Upravni odbor (UO) Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) što prije definisati raspodjelu sredstava od putarina kako bi ta sredstva, neophodna za nastavak gradnje autoputa i puteva, bila odblokirana.

Više

CPU objavio nove rezultate monitoringa: Kašnjenje u provođenju reformi usporava ekonomski rast BiH


U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem juna 2017. godine.

Više

Održana konferencija "Javne investicije u BiH: Koliko smo spremni?"


Centar za politike i upravljanje danas je organizovao konferenciju na temu javnih investicija u Bi. Cilj konferencije bio je inicirati diskusiju o trenutnom stanju javnih investicija, planiranoj dinamici implementacije značajnih investicionih projekata, te mogućim izazovima i preprekama na putu povećanja javne investicione potrošnje u Bosni i Hercegovini.

Više

MMF zaključio prvi pregled Aranžmana: Napredak vidljiv, ali nedovoljan


Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zaključio prvi pregled u okviru Proširenog aranžmana sa BiH, kojim je odobrio isplatu 75 miliona eura druge tranše kredita, te zaključio konsultacije prema članu IV za 2017. godinu sa BiH.

Više

Novo Dopunsko pismo namjere institucija u BiH MMF-u


Institucije u BiH su krajem januara 2018. godine uputile Međunarodnom monetarnom fondu novo Dopunsko pismo namjere.

Više

Istraživačica CPU-a Zerina Zahirović za NAP: U 10 godina broj učenika u BiH smanjen za 20 posto


Zerina Zahirović, u intervjuu za novinsku agenciju Patria, govori o poraznoj obrazovnoj politici Bosne i Hercegovine, te o konstantnom padu broja učenika u školama širom zemlje.

Više

PUBLIKACIJE

Centar za politike i upravljanje aktivno prati provođenje reformskih mjera na koje su se institucije vlasti obavezale u okviru aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Cilj nam je da na jednostavan i razumljiv način upoznamo građane BiH sa provođenjem mjera koje su ključne za ekonomski razvoj društva, smanjenje nezaposlenosti, te koje direktno utiču na kvalitet života građana. U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF - april 2018.“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem marta 2018. godine.

Detalji

Analiza istražuje kako bankarski sektor u BiH može doprinijeti ekonomskom rastu, te kako sektorske reforme u okviru Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om mogu utjecati na kreditnu ekspanziju i stabilnost finansijskog sektora.

Detalji

Bez obzira na sudbinu aranžmana sa MMF-om, za konačni pronalazak rješenja kada je u pitanju BH Telecom, potrebno je u što skorijem roku sprovesti due diligence analizu i usaglasiti plan za budući rad BH Telecoma.

Detalji

Analiza istražuje mogućnost implementacije tri modela e-servisa (e-registri za preduzeća i e-uprava), te daje preporuke o tome koji bi od njih za Bosnu i Hercegovinu bili najpovoljniji i najefikasniji.

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more