CPU poziva sve nadležne institucije u BiH da bez odlaganja donesu potrebne odluke koje će omogućiti učestvovanje učenika iz BiH u međunarodnom PISA istraživanju


CPU poziva sve nadležne institucije da bez odlaganja donesu potrebne odluke koje će omogućiti učestvovanje učenika iz BiH u međunarodnom PISA istraživanju 2022. godine.

Više

Uloga i položaj mikro biznisa u svjetlu COVID-19 pandemije


Još uvijek nisu do kraja sagledive posljedice dramatičnog globalnog pada ekonomske aktivnosti u 2020. godini na svjetsku, pa tako i na bosanskohercegovačku ekonomiju. Ekonomska kriza je povod ovom istraživanju sa ciljem utvrđivanja značaja mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju Bosne i Hercegovine i njihovog kapaciteta da se nose sa kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19.

Više

Šta trebaju biti socioekonomski prioriteti novih lokalnih vlasti u BiH?


Lokalni izbori na kojima će građani odabrati novu upravu lokalnih samouprava se bliže. Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa U.G. Zašto ne? objavljuje analizu u cilju prezentiranja identifikovanih prioritetnih socio-ekonomskih politika na lokalnom nivou.

Više

Odgovor na krizu: Kako maksimizirati doprinos telekom operatera u ekonomskom oporavku FBiH?


Kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga? Koji je optimalni/očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti i razvoju digitalne ekonomije? Koje su očekivane finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH? Koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Više

Održan sastanak sa parlamentarnim zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o poreskim reformama


U utorak, 13. oktobra 2020. godine, u prostorijama hotela Europa u Sarajevu, održan je radni sastanak parlamentarne grupe u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) na temu poreske reforme i Prijedloga zakona o porezu na dohodak FBiH i zakona o doprinosima FBiH koje je Vlada FBiH poslala u parlamentarnu proceduru.

Više

Svim radnicima i radnicama želimo sretan Dan poreske slobode


Na današnji dan, 201. dan u godini, osoba sa prosječnom neto platom od 940 KM, te prosječnim potrošačkim navikama, zaradila je dovoljno novca za plaćanje poreskih obaveza na sopstveni rad i potrošnju.

Više

Dan poreske slobode BiH: Od danas, pa do kraja godine radimo za sebe i svoje potrebe


Dan poreske slobode je simboličan dan na koji je bh. društvo (građani i privreda) teoretski kreiralo dovoljno prihoda da plati poreze koji će biti prikupljeni u tekućoj godini. Čitajte više...

Više

Uticaj javnih investicija na održivi ekonomski rast u BiH


Iako javne investicije trebaju biti ključna komponenta ekonomskog rasta, nivo učešća javnih investicija u ekonomiji Bosne i Hercegovine i dalje je skroman, te je još uvijek manji u odnosu na 2014. godinu.

Više

Transparentan sistem javnih nabavki: gdje privatne ponude ispunjavaju javne potrebe


Zbog velike količine novca koji se na godišnjem nivou potroši za javne nabavke, ova oblast je naročito podložna korupciji. Samo prošle godine izdvojeno je 3,08 milijardi KM na ugovore o javnim nabavkama, što čini 9,39% udjela u ukupnоm nominalnom BDP-u zа 2018. gоdinu.

Više

U kojoj mjeri specijalizacija i edukacija sudija privrednih odjeljenja utiče na poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini


Rješavanje privrednih sporova u Bosni i Hercegovini (BiH) traje jako dugo, sudovi se često ne pridržavaju optimalnih rokova i upitno je da li firme i nakon pravosnažnih presuda mogu naplatiti svoja potraživanja što predstavlja jednu od najvećih prepreka u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta za mnoge privredne subjekte u BiH.

Više

Održana konferencija "Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo - kako dalje?"


Konferencija “Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo – kako dalje?ˮ održala se 26. februara 2020. godine u Atrijum sali hotela “Europaˮ, a organizator događaja bio je Centar za politike i upravljanje, koji se u okviru vlastitih projekata intenzivno bavi ovom temom i njenim mnogobrojnim aspektima.

Više

PUBLIKACIJE

Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa U.G. Zašto ne? objavljuje ovu analizu u cilju prezentiranja identifikovanih prioritetnih socio-ekonomskih politika, kao i pregled oblasti koje u predstojećem mandatu trebaju biti u fokusu novoizabranih donosioca odluka na opštinskom nivou.

Detalji

CPU se zalaže za širenje danas već prilično ograničene diskusije na ovu temu, kako bi se podržali nadolazeći procesi i odluke. Ova rasprava ima za cilj približavanje podijeljenih mišljenja na način na koji se može maksimizirati doprinos ovih kompanija ekonomiji i društvu kao cjelini. Tačnije, trebamo pogledati u razvoj tržišta, poslovanje telekoma, te poslovne modele koji će adresirati pitanja kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga, koji je optimalni i očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti privrede i razvoju digitalne ekonomije, koje se finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH, te koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Detalji

Još uvijek nisu do kraja sagledive posljedice dramatičnog globalnog pada ekonomske aktivnosti u 2020. godini na svjetsku, pa tako i na bosanskohercegovačku ekonomiju. Ekonomska kriza je povod ovom istraživanju sa ciljem utvrđivanja značaja mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju Bosne i Hercegovine i njihovog kapaciteta da se nose sa kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19.

Detalji

Utjecaj socio-ekonomskih faktora na uspjeh učenika tokom školovanja i dugoročne ishode obrazovanja spada u red izazova koji su do sada prolazili ispod radara obrazovnih politika u Bosni i Hercegovini. U mnogobrojnim reformskim nastojanjima da se obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini unaprijedi, strategija koja bi adresirala važnost socio-ekonomskih prilika u obrazovanju pojedinaca je u pravilu izostajala, što implicira da ovo pitanje nije osviješteno ni na razini odgojno-obrazovnih praksi u školstvu.

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more