Studija slučajeva primjene poslovnih modela cirkularne ekonomije u BiH


Pristupi poslovnih organizacija cirkularnoj ekonomiji konceptualizirani su kroz poslovne modele cirkularne ekonomije koji se mogu definirati kao „artikuliranje logike na koji način jedna organizacija kreira, isporučuje i čuva vrijednosti za široki skup učesnika uz minimiziranje ekoloških i društvenih troškova.“ U našem istraživanju pristupa preduzeća i organizacija u Bosni i Hercegovini cirkularnoj ekonomiji i njihovoj primjeni cirkularnih aktivnosti koristili smo pet poslovnih modela...

Više

Bijeli papir cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini


Upotreba prirodnih materijala u svijetu kontinuirano raste. Sa postojećim stopama ekonomskog rasta i rasta populacije, globalna ekonomija će 2050. godine potraživati ukupne resurse za koje su potrebne tri naše planete. Da bi se spriječilo da ubrzana potrošnja resursa prouzrokuje katastrofalne posljedice po čovječanstvo, društva i ekonomije širom svijeta prolaze kroz strukturalne promjene u cilju smanjenja svog utjecaja na prirodu. Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji bitan je element ovog plana.

Više

Predškolski odgoj i obrazovanje - lekcije iz Kantona Sarajevo


Kanton Sarajevo je u školskoj 2019-20.g. donio odluku koja je bila istinska novina u obrazovnim politikama u BiH: obezbjeđenje jednakih subvencija za djecu koja pohađaju privatne predškolske ustanove kao i za djecu koja pohađaju javne predškolske ustanove. Inicijalni motivi za donošenje ove odluke bili su...

Više

Za uspjeh reforme je važno da Predlagač predstavi procjenu uticaja propisa i bude otvoren da prijedloge unaprijedi


Skoro 7 godina se razgovara o promjeni poreske politike kojom će se porezni teret prebaciti sa rada na potrošnju. Ova promjena paradigme je važna, jer treba rezultirati većim primanjima radnika...

Više

Usvojen Prijedlog zakona o obrtima i srodnim djelatnostima u FBiH


Na nastavku 12. sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, održane danas, 9.9.2021. godine, usvojen je Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Centar za politike i upravljanje pozdravlja usvajanje Prijedloga, te čestita svim samostalnim preduzetnicima i zanatlijama čije će poslovanje implementacijom ovog Zakona biti olakšano.

Više

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH


Nedavno je u organizaciji Centra za politke i upravljanje, a uz podršku Centre for International Private Enterprise (CIPE) iz SAD-a održana konferencija pod nazvom “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Tekst u nastavku pruža pregled ključnih informacija prezentovanih u sklopu konferencije.

Više

Ko će od članova užeg domaćinstva moći pomagati u vođenju obrta, kako i zašto?


Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u članu "Članovi zajedničkog domaćinstva" preciznije difiniše da "Članovi zajedničkog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa na način da rade u njegovom prisustvu". Šta to tačno znači, pročitajte u tekstu u nastavku.

Više

Podsticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije


Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa FOD BiH (Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina) je započeo implementaciju projekta “Podsticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BIH kroz modele cirkularne ekonomije”, s ciljem promovisanja razvojnih mogućnosti i podsticanja korištenja poslovnih prilika koje su vezane za primjenu modela cirkularne ekonomije u BiH.

Više

PUBLIKACIJE

Upotreba prirodnih materijala u svijetu kontinuirano raste. Sa postojećim stopama ekonomskog rasta i rasta populacije, globalna ekonomija će 2050. godine potraživati ukupne resurse za koje su potrebne tri naše planete. Trenutni rast potražnje, ograničenost ponude pojedinih resursa te narušeni lanci opskrbe uzrokuju značajan rast cijena i prijete novom ekonomskom krizom, što dodatno ukazuje na činjenicu da su modeli korištenja resursa, daleko od održivih te potencijalni uzrok nestabilnosti.

Detalji

Pristupi poslovnih organizacija cirkularnoj ekonomiji konceptualizirani su kroz poslovne modele cirkularne ekonomije koji se mogu definirati kao „artikuliranje logike na koji način jedna organizacija kreira, isporučuje i čuva vrijednosti za široki skup učesnika uz minimiziranje ekoloških i društvenih troškova.“

Detalji

Ovaj dokument analizira efekte drugačijeg poreznog tretmana rada preduzetnika u Bosni i Hercegovini, odnosno posljedice većeg fiskalnog opterećenja rada preduzetnika, naročito u FBiH, čime se obeshrabruje ulazak u preduzetništvo, smanjuje se otpornost preduzetnika u vrijeme krize i njihov kapacitet da rastu i zapošljavaju.

Detalji

Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je posljednji put utvrđena 2016. godine i nema sumnje da je potrebno njeno povećanje. Pretjerano i naglo povećanje, međutim, može dovesti do neželjenih posljedica i ugroziti upravo one skupine radnike kojima se nastoji pomoći. Između ostalog, može dovesti do rasta nezaposlenosti mladih i žena, ugroziti konkurentnost privatnog sektora, te dovesti do značajnog rasta plata u javim preduzećima, čak i onih radnika koji u ovom trenutku zarađuju znatno više od minimalne plate. Stoga ključno pitanje postaje pronalazak balansa između realnih potreba i nerealnih zahtjeva i ova Analiza ima za cilj da pruži nekoliko smjernica.

Detalji
Sve publikacije
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more