REGIONALNA STUDIJA OTKRIVA: 25% građana opravdava rad na crno i kupovinu bez dobijanja računa


Centar za politike i upravljanje predstavlja opsežnu studiju “Rasvjetljavanje ekonomije u sjeni: Istraživanje neformalne ekonomije u četiri države Jugoistočne Evrope” koja se bavi ključnim aspektima sive ekonomije u četiri susjedne zemlje – Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.

Više

Nastaviti i ubrzati započete reformske procese: Centar za politike i upravljanje i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizirali konferenciju „Poboljšanje kvalitete obrazovanja - kako ga postići?“


Saznajte o zaključcima događaja klikom na "Više".

Više

CPU poziva sve nadležne institucije u BiH da bez odlaganja donesu potrebne odluke koje će omogućiti učestvovanje učenika iz BiH u međunarodnom PISA istraživanju


CPU poziva sve nadležne institucije da bez odlaganja donesu potrebne odluke koje će omogućiti učestvovanje učenika iz BiH u međunarodnom PISA istraživanju 2022. godine.

Više

Uloga i položaj mikro biznisa u svjetlu COVID-19 pandemije


Još uvijek nisu do kraja sagledive posljedice dramatičnog globalnog pada ekonomske aktivnosti u 2020. godini na svjetsku, pa tako i na bosanskohercegovačku ekonomiju. Ekonomska kriza je povod ovom istraživanju sa ciljem utvrđivanja značaja mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju Bosne i Hercegovine i njihovog kapaciteta da se nose sa kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije COVID-19.

Više

Šta trebaju biti socioekonomski prioriteti novih lokalnih vlasti u BiH?


Lokalni izbori na kojima će građani odabrati novu upravu lokalnih samouprava se bliže. Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa U.G. Zašto ne? objavljuje analizu u cilju prezentiranja identifikovanih prioritetnih socio-ekonomskih politika na lokalnom nivou.

Više

Odgovor na krizu: Kako maksimizirati doprinos telekom operatera u ekonomskom oporavku FBiH?


Kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga? Koji je optimalni/očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti i razvoju digitalne ekonomije? Koje su očekivane finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH? Koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Više

Održan sastanak sa parlamentarnim zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o poreskim reformama


U utorak, 13. oktobra 2020. godine, u prostorijama hotela Europa u Sarajevu, održan je radni sastanak parlamentarne grupe u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) na temu poreske reforme i Prijedloga zakona o porezu na dohodak FBiH i zakona o doprinosima FBiH koje je Vlada FBiH poslala u parlamentarnu proceduru.

Više

PUBLIKACIJE

Centar za politike i upravljanje je u 2020. godini proveo istraživanje usmjereno ka ispitivanju stavova građana BiH o ekonomskim pitanjima, te u napravio veze između ekonomske stvarnosti i najrasprostranjenijih stavova građana.

Detalji

Istražili smo sivu ekonomiju četiri države Jugoistočne Evrope, proučili pokretače za upuštanje u neformalne poslovne aktivnosti i predložili politike za smanjenje neformalnog sektora. U ovoj studiji objedinjeni su nalazi primarnog i sekundarnog istraživanja. Primarno istraživanje sastoji se od kvantitativnog istraživanja na reprezentativnom uzorku od četiri hiljade ispitanika iz sve četiri države.

Detalji

Centar za politike i upravljanje, u saradnji sa U.G. Zašto ne? objavljuje ovu analizu u cilju prezentiranja identifikovanih prioritetnih socio-ekonomskih politika, kao i pregled oblasti koje u predstojećem mandatu trebaju biti u fokusu novoizabranih donosioca odluka na opštinskom nivou.

Detalji

CPU se zalaže za širenje danas već prilično ograničene diskusije na ovu temu, kako bi se podržali nadolazeći procesi i odluke. Ova rasprava ima za cilj približavanje podijeljenih mišljenja na način na koji se može maksimizirati doprinos ovih kompanija ekonomiji i društvu kao cjelini. Tačnije, trebamo pogledati u razvoj tržišta, poslovanje telekoma, te poslovne modele koji će adresirati pitanja kako poboljšati kvalitet i pristupačnost usluga, koji je optimalni i očekivani doprinos telekoma u povećanju produktivnosti privrede i razvoju digitalne ekonomije, koje se finansijske i fiskalne koristi za privredu i građane od poslovanja telekom operatera u FBiH, te koje su deregulacije tržišta potrebne da bi se podržao efektivan razvoj sektora?

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more