Kakva će vam biti plata ako novi paket poreznih zakona bude usvojen?


Centar za politike i upravljanje predstavlja kalkulator plata koji je kreiran na osnovu amandmana Vlade FBiH na prijedloge Zakona o doprinosima i porezu na dohodak koje je Vlada FBiH usvojila 26.9.2019. godine.

Više

MojPorez.ba: Prosječna zaposlena osoba u BiH sve duže radi za plaćanje poreza


Prosječna zaposlena osoba u Bosni i Hercegovini od danas prestaje raditi za plaćanje svojih poreza, a počinje raditi za sebe, pokazuje nam platforma www.mojporez.ba. Zato danas želimo obilježiti Dan poreske slobode za prosječnu zaposlenu osobu u BiH, te ističemo da je prosječna osoba u BiH ove godine radila 205 dana za otplatu poreza, što je 8 dana više nego 2018. godine, i 13 dana više nego 2017. godine.

Više

Aktivne mjere zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: rješavanje namjesto amortiziranja problema nezaposlenosti


Pronalaženje posla je sve samo ne lako za ljude u Bosni i Hercegovini (BiH). Spor ekonomski rast rezultira u slabijoj dinamici otvaranja radnih mjesta što, opet, posljeduje veoma ograničenim prilikama za tražioce posla.

Više

MojPorez.ba: Danas je Dan poreske slobode BiH!


Bh. društvo je danas teoretski zaradilo dovoljno da plati svoje poreze, stoga svim građankama i građanima želimo sretan Dan poreske slobode!

Više

Reforma državnih preduzeća mora biti prioritet vlasti


Centar za politike i upravljanje godinama upozorava na loše stanje u državnim preduzećima, ukazujući na konkretne izazove sa kojima se pojedina preduzeća suočavaju.

Više

4G mreža: Korist građanima, nove prilike telekom operaterima


Centar za politike i upravljanje pozdravlja otklanjanje administrativnih barijera i uvođenje 4G mreže na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Više

Održana konferencija „Razvoj preduzeća – nastavak i ubrzanje reformi“


Konferencija „Razvoj preduzeća u BiH – nastavak i ubrzanje reformi“, u organizaciji Centra za politike i upravljanje, održan je danas u prostorijama EU info centra u Sarajevu.

Više

CPU: Potrebno ubrzati pripreme za izgradnju dionice Nemila – Donja Gračanica


Centar za politike i upravljanje pozdravlja osiguranje sredstava za izgradnju dionice Nemila - Donja Gračanica, ali i upozorava da je potrebno ubrzati ostale pripremne radnje za implementaciju ovog projekta – projektovanje, eksproprijaciju, prikupljanje svih potrebnih dozvola te transparentan odabir izvođača.

Više

Preporuke javnih politika za mandatni period 2018. – 2022. godine


Ovaj dokument je sažetak ključnih preporuka za podsticanje ekonomskog rasta i zapošljavanja, koje su rezultati naših istraživanja, i predstavljaju naš doprinos definisanju prioriteta i izradi programa za mandatni period 2018 – 2022 godina.

Više

Održan okrugli sto „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“ u organizaciji CPU-a


Okrugli sto „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“, na kojem su stručnjaci iz oblasti obrazovanja, predstavnici akademske zajednice i donosioci odluka diskutovali, te dali konkretne prijedloge za refomu obrazovnog sistema u BiH, održan je u srijedu u organizaciji Centra za politike i upravljanje u zgradi Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Više

10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH


Podsjećamo na našu analizu sistema osnovnog obrazovanja u BiH iz 2010. godine, koja je još uvijek aktuelna. Analiza je za cilj imala utvrditi u kojoj mjeri sistem obrazovanja kreira preduslove potrebne za razvoj kritičkog razmišljanja, kreativnosti i inovativnosti kod učenika.

Više

Izvršni direktor CPU-a Muhović jedan od uvodničara na konferenciji o socio-ekonomskim reformskim prioritetima


Izvršni direktor Centra za politike i upravljanje Adis Muhović danas je bio uvodničar na panelu "Tržišna ekonomija u odnosu na depolitizaciju državnih preduzeća: da li je ravnopravno natjecanje moguće?" na konferenciji pod nazivom "Dijalog o socio-ekonomskim reformskim prioritetima sa poslovnom zajednicom i organizacijama civilnog društva".

Više

PUBLIKACIJE

Jedini većinski proveden segment programa Bosne i Hercegovine sa MMF-om je usmjeren ka jačanju finansijskog sektora. Tačnije, mjere koje su svojim sprovođenjem učvrstile nadzorni i pravni okvir poslovanja finansijskih institucija u BiH. Program procjene stanja finansijskog sektora (Financial Stability Assesment Program - FSAP) Svjetske banke, definisan 2015. godine, služio je kao ključni reformski dokument usmjeren prema poboljšanju nazdornih tijela, te upravljanja rizikom u sektoru. Tromo provođenje ostalih predviđenih reformi poboljšanja konkurentnosti bh. privrede rezultiralo je nižim pokazateljima kreditnog rasta kao i disproporcionalnim plasmanima kredita kroz različite sektore.

Detalji

Rast kapitalnih ulaganja, odnosno preusmjeravanje javne potrošnje sa tekuće na investicionu je ključni faktor za postizanje održivog ekonomskog rasta zasnovanog na investicijama i proizvodnji. Na veća kapitalna ulaganja Bosna i Hercegovina se obavezala i u sklopu EFF-a iz 2016, te kasnije 2018. godine. Najveći predlagači javnih infrastrukturnih projekata, međutim, nisu ispunili svoje investicione planove za 2018. godinu, dok u prvoj polovini 2019. godine nije do kraja implementiran niti jedan njihov projekat, iz čega se može zaključiti da će projekcije o obimu javnih investicija, a shodno tome i njihovom učešću u BDP-u, i u tekućoj godini teško biti ispunjene. Dinamika provođenja javnih investicija do sada, dakle, nije bila zadovoljavajuća.

Detalji

Dokument donosi pregled izazova u oblasti obrazovanja i mjera za njihovo prevazilaženje. One su identifikovane prilikom prethodnih istraživanja Centra za politike i upravljanje, na okruglom stolu 10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH, te kroz polu-strukturirane intervjue sprovedene sa stručnjacima/kinjama iz ovih oblasti.

Detalji

Ovaj dokument je sažetak ključnih preporuka za podsticanje ekonomskog rasta i zapošljavanja, koje su rezultati naših istraživanja i predstavljaju naš doprinos definisanju prioriteta i izradi programa za mandatni period 2018 – 2022 godina.

Detalji
Sve publikacije
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more