Analiza ključnih faktora i preporuke za povećanje efikasnosti osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

ponedjeljak, 23. septembar 2013.

Kao posljedica pada nataliteta od 2004. godine broj upisanih učenika u osnovne škole u Bosni i Hercegovini posljednjih deset godina smanjio se za približno 20%. Istovremeno je, međutim, broj nastavnika povećan za 10%. Time se prosječan broj učenika u razredu smanjio sa 23.2 na 19.7, što je rezultiralo povećanjem jediničnih troškova, odnosno troškova po učeniku. Kako su izdaci za obrazovanje distribuirani u omjeru 90:10 (90% za plate, a 10% za druge troškove), efikasnost obrazovnih investicija je značajno smanjena.

Dok se manji broj učenika u razredu uobičajeno uzima kao pretpostavka povećanja kvaliteta nastave i često nailazi na podršku roditelja, nastavnika i javnosti, cilj ove analize je da razmotri stvarne efekte manjih razreda, prikaže moguća ograničenja, te predloži efikasnije mjere za poboljšanje kvaliteta nastave.

Dva najpoznatija međunarodna istraživanja - TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) i PISA (Programme for International Student Assessment) - kao i brojna naučna istraživanja su pokazala da ne postoji korelacija između veličine razreda i kvaliteta nastave. S druge strane, istraživanja upućuju na to da je kvalitet nastavnog osoblja presudan faktor u poboljšanju učeničkih rezultata.

U skladu s tim, ova analiza predlaže nekoliko koraka u cilju zaustavljanja smanjenja prosječne veličine razreda u BiH, te ukazuje na potrebu promjene fokusa, odnosno njegovo preusmjeravanje na stručnost i kvalitet nastavnika kao pretpostavke kvalitetnijeg obrazovanja.

Bosna i Hercegovina se prema rezultatima TIMSS-a iz 2007. godine nalazila među zemljama nižeg i srednjeg nivoa međunarodnog kvaliteta obrazovanja. Uvažavanjem preporuka iz priložene analize bi se stvorio osnov za unapređenje bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema.

Čitavu analizu možete preuzeti ovdje.

13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more