Novi pristup obračunu doprinosa za obrtnike i preduzetnike u BiH

ponedjeljak, 08. novembar 2021.

Ovaj dokument analizira efekte drugačijeg poreznog tretmana rada preduzetnika u Bosni i Hercegovini, odnosno posljedice većeg fiskalnog opterećenja rada preduzetnika, naročito u FBiH, čime se obeshrabruje ulazak u preduzetništvo, smanjuje se otpornost preduzetnika u vrijeme krize i njihov kapacitet da rastu i zapošljavaju.

Kroz objašnjenje načina izračuna osnovice za obračun i uplatu doprinosa i kalkulacije minimalnih troškova po tom osnovu, pokazano je na koji se način preduzetnici stavljaju u neravnopravan položaj na tržištu. Dokument prezentira rješenja za fiskalno rasterećenje obrtnika i preduzetnika u BiH.

Cijelu analizu možete preuzeti OVDJE, ili na našem ISSUU kanalu.

23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more