Centar za politike i upravljanje uz podršku Američke ambasade započeo projekat podrške sprovedbi Zakona o državnoj pomoći

15 maj 2013

Kategorije

DIJELI

USA FLAG

U maju 2013. godine, Centar za politike i upravljanje započeo je projekat podrške sprovedbi BH Zakona o državnoj pomoći i boljoj distribuciji grantova. projekat će trajati do februara 2014. godine, te podrazumjeva analizu i izradu preporuka, kao i nekoliko okruglih stolova za sve učesnike u procesu u tri bh. grada (Sarajevo, Mostar, Banja Luka).

"Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci iznešeni ovdje ne odražavaju nužno i stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora."

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more