CPU na sastanku mreže „Građani za Evropu“

02 septembar 2014

Kategorije

DIJELI

Teslic 2014 09 02 Vijest

Predstavnici Centra za politike i upravljanje su učestvovali na sastanku mreže „ Građani za Evropu“ koji je održan 02.09.2014. godine u Tesliću sa ciljem izgradnje kapaciteta Mreže. Cilj je bio prepoznavanje aktivnosti članica, kojim se doprinosi dugoročnim ciljevima mreže kao i identifikacija strateških smjernica za njen dalji razvoj. Nastojanja članica su bila usmjerena ka načelnom definisanju strateških smjernica mreže „Građani za Evropu“, elemenata za akcioni plan i aktivnosti koje prethode multisektoralnoj radionici u septembru 2014. godine.

Jedan od zaključaka mreže „Građani za Evropu“  na ovom sastanku je nepostojanje adekvatnog administrativnog i političkog ambijenta za uspješno poslovanje i privlačenje stranih investicija. Stoga je odlučeno da će mreža apelovati na političke partije da se u predizbornom periodu fokusiraju na rješenja u cilju poboljšanja poslovnog okruženja. Istaknuta je potreba uspostavljanja monitoringa aktivnosti koje zakonodavna i izvršna vlast poduzima za poboljšanje poslovnog okruženja u toku cijelog nastupajućeg mandata. Mreža će se povodom toga oglastiti saopćenjem za javnost.

Sastanak mreže je organizovan u okviru podrške TACSO projekta u BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi  organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more