CPU održao predavanje na YIHR seminaru "Šta svijet može da nauči od Balkana: uloga mladih u demokratskoj tranziciji"

09 septembar 2014

Kategorije

DIJELI

Sarajevo WYMD Seminar

Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije i Inicijativa mladih za ljudska prava iz BiH, u saradnji sa Svjetskim omladinskim pokretom za demokratiju, organizovala je seminar pod nazivom "Šta svijet može da nauči od Balkana: uloga mladih u procesu demokratske tranzicije", koji se održao od 8. do 11. septembra u Sarajevu.

Direktor Centra za politike i upravljanje, Adis Muhović je na poziv organizatora u okviru ovog seminara održao predavanje na temu "Nezaposlensot mladih u postkonfliktnim zemljama". Predavanje je uključilo zaključke CPU-ovih analiza koje su vezane za problematiku nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini (obrazovni sistem, poreska politika, potrebe tržišta rada, transparentnost rada institucija), te je predavanje, ali i diskusija nakon predavanja dala jasne smjernice u kom smjeru mladi i organizacije mladih mogu djelovati kako bi ubrzali procese vezane za demokratizaciju i tranziciju na tržišnu ekonomiju u svojim zemljama.

Seminar je okupio preko dvadeset mladih lidera iz Pakistana, Burme, Zimbabvea, Ukrajine, SAD-a, Srbije, Hrvatske, Kosova i Bosne i Hercegovine. Cilj seminara je bila razmjena iskustva i znanja o ulozi mladih u procesu demokratske tranzicije. Seminar je podeljen u nekoliko tematskih cjelina koje su učesnicima pružile širu perspektivu o problemima u vezi sa demokratijom, ekonomijom i ljudskim pravima u državama Zapadnog Balkana tokom demokratske tranzicije.

Prezentaciju koja je pratila predavanje možete pogledati u nastavku.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more