CPU započeo bližu saradnju s Federalnim parlamentom

09 april 2013

Kategorije

DIJELI

Federalni Parlament

Predstavnici Centra za politike i upravljanje (CPU) jučer su sa sekretarom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH dr. Seadom Dizdarevićem dogovorili saradnju.

Saradnja će se ogledati u sastancima sa članovima pojedinih odbora Parlamenta iz oblasti kojima se bavi CPU, koji će se održavati tokom sjednica odbora, gdje će CPU prezentirati analize o određenim temama i predlagati rješenja za pitanja iz oblasti kojima se bavi. Tom prilikom predstavnici CPU-a su dr. Dizdareviću i njegovim saradnicima bliže predstavili organizaciju i polja djelovanja, te publikacije koje je Centar izradio i objavio proteklih godina.

Izvor fotografije: BUKA Magazin

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more