Infografika: Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja

11 decembar 2014

Kategorije

DIJELI

Infografika: Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja_clanak

Zagovaračka kampanja Centra za politike i upravljanje u pravcu promoviranja ekonomske reforme kao prioriteta za novoizabranu vlast nastavak je naših dosadašnjih aktivnosti na promoviranju političke odgovornosti, koje uključuju intenzivne razgovore sa izabranim predstavnicima zakonodavne vlasti koji će činiti buduću poziciju i opoziciju, kako bi porezna reforma koja će imati za cilj poboljašanje poslovnog okruženja već na samom početku mandata postala jedno od primarnih političkih pitanja.

U narednom periodu ćemo kroz niz sastanaka budućim donosiocima odluka predstaviti našu analizu "Poreska politika u funkciji ekonomskog rasta i zapošljavanja u FBiH", te ih upoznati sa našim prijedlozima poreske reforme i očekivanim efektima na privredu i stanovništvo. Analiza će biti propraćena i infografikom koja na sažet način prikazuje podatke o aktuelnom stanju poreskog sistema BiH u poređenju sa zemljama regiona, ali i preporuke za poboljšanje.

Infografiku možete preuzeti ovdje ili je pogledati na našem ISSUU kanalu: (Analizu možete pročitati klikom na link)

 

 

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more