Infografike: Napredak BiH u periodu 2010-2014, osvrt na regionalnu poziciju

04 august 2014

Kategorije

DIJELI

Infografikeclanak

CPU putem socijalnih mreža svakodnevno objavljuje infografike s rezultatima istraživanja koja su urađena u okviru projekta „Promoviranje političke odgovornosti“. Infografike na sažet i pristupačan način prikazuju podatke iz analiza koje pokazuju napredak Bosne i Hercegovine u periodu 2010-2014, te uporednu sliku sa zemljama regije.

Objavljivanjem ovih infografika, CPU želi prezentirati nalaze istraživanja široj javnosti, kako bi birači mogli kritički vrednovati rezultate trenutne vlasti i ocijeniti koji su ključni izazovi za buduću vlast. Izuzetno je važno da politički subjekti, koji u ovom periodu sprovode intenzivne predizborne aktivnosti, vode racionalne i dobro informirane debate, te da svoje predizborne programe fokusiraju na konkretna rješenja za nagomilane ekonomske i socijalne probleme.

Infografike su također namijenjene medijima i nevladinim organizacijama koje mogu koristiti da ove važne teme predstave javnosti.

Infografike možete pronaći na našem Twitter profilu i Facebook stranici

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more