Inicijativa za osiguranje dodatnih sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje

31 maj 2021

Kategorije

DIJELI

Kindergarden

Ulagati u djecu u njihovom ranom djetinjstvu najpametnija je investicija koju država može napraviti. Brojne su socio-ekonomske koristi od dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Neki od njih uključuju poboljšanje kognitivnih vještina djece, povećanje mogućnosti za zaposlenje roditelja (posebno žena), povećanje produktivnosti i zadovoljstva poslom, kao i uspjeh poslovanja kompanija, te tako doprinosi rastu i diversifikaciji ekonomije.

Evropska komisija procjenjuje da stopa upisa djece u BiH, u javnim ili privatnim ustanovama sa akreditovanim programima uzrasta od 3-6 godina iznosi 25% i jedna je od najnižih u Evropi. U Hrvatskoj i Srbiji, ova stopa iznosi oko 60% i još uvijek je daleko ispod cilja koji je postavila Evropska unija, a koji iznosi 95%.

U 2018. godini, u BiH je na predškolsko obrazovanje potrošeno blizu 60 miliona KM (0,16% BDP-a), od čega je oko 41 miliona KM iz javnih, te oko 19 miliona KM iz privatnih izvora. Poređenja radi, samo na dionici autoputa zaobilaznice oko Zenice od 11 km, utrošeno je blizu 450 miliona KM. Mnoge studije dokazuju da ulaganje u predškolsko obrazovanje ima značajno veće efekte na zapošljavanje (posebno žena) i kvalitet radnih mjesta u odnosu na investicije u građevinskom sektoru.

Skoro 150 hiljada djece uzrasta do šest godina u Bosni i Hercegovini nema pristup kvalitetnim odgojnim i obrazovnim institucijama. Razlog tome je prije svega nedovoljan broj (prvenstveno javnih) predškolskih ustanova, dok s druge strane kapaciteti privatnih vrtića nisu popunjeni u potpunosti. Navedena niska stopa upisa djece u predškolski odgoj i obrazovanje nije rezultat nedovoljne potražnje od strane roditelja, već nedovoljnih ulaganja u sistem predškolskog obrazovanja.

Nedavno usvojena Strategija razvoja FBiH ambiciozno postavlja za cilj povećanje stope upisa djece u vrtiće sa sadašnjih 17% (0 do 6 godina) na 80% do 2027. godine. Republika Srpska je Strategijom razvoja za 2016-2021. godine kvantificirala cilj od najmanje 30% od ukupnog broja djece koja će pohađati predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ovaj cilj s dosadašnjim poticajnim politikama nije ostvaren u Republici Srpskoj, a trenutna stopa iznosi oko 22,5%.

Ovim putem pozivamo entitetske, kantonalne i lokalne vlasti, da u okviru svojih nadležnosti, bez odlaganja pristupe aktivnostima koje će voditi ka povećanju stopa upisa djece u predškolske ustanove, te da objave mjere koje će voditi za ostvarenje ovog cilja. Ove aktivnosti trebaju početi danas, kako bi se u narednoj školskoj i budžetskoj godini obezbijedilo povećanje ulaganja u predškolsko obrazovanje u BiH – bilo da se radi o mogućim poreskim olakšicama, ili povećanju budžetskih subvencija za ove namjene. U narednom periodu ćemo pratiti eventualni napredak u ovoj oblasti, te o tome redovno obavještavati širu javnost u BiH.

Ukoliko ovu inicijativu podržavate kao pojedinac, molimo Vas da potpišete OVDJE.

Ukoliko ovu inicijativu podržavate kao organizacija/institucija/kompanija, molimo Vas da pošaljete potvrdni e-mail na: skrupic@cpu.org.ba.

Spisak potpisnika će se ažurirati na dnevnoj osnovi.

 

Organizacije/Institucije:

1 Centar za politike i upravljanje  
2 COI Step By Step    
3 Fond otvoreno društvo BiH    
4 Fondacija Mirovna akademija  
5 Udruženje Institut za razvoj i evropske integracije
6 Association Greenways    
7 Udruženje bosanskohercegovačko-američkog prijateljstva
8 Udruženje "Multi"    
9 Udruženje Pontanima    
10 Udruženje za ostvarivanje prava djeteta "Naša djeca"
11 Fondacija Ekipa    
12 Centar za javne politike i ekonomske analize
13 Udruženje Nova generacija    
14 Obrazovanje gradi BiH    
15 Fondacija Krila nade    
16 EDUS-Edukacija za sve    
17 Sarajevski otvoreni centar    
18 NVO Medica Zenica    


Pojedinci:

1 Haris Abaspahić 80 Lejla Aganović  
2 Sabina Krupić 81 Admir Čavalić  
3 Haris Džaferović 82 Melika Hadžić  
4 Stela Pilav 83 Željka Stantić  
5 Mirna Stanković Luković  84 Indira Paunović  
6 Gina Tipurić 85 Belma Karabegović  
7 Narcisa Bašić-Gaković 86 Milica Vujović  
8 Memnuna Zvizdić 87 Igor Solaković  
9 Zdenka Vaniček 88 Kenan Avdić  
10 Randall Puljek-Shank 89 Amila Saleš  
11 Dina Idrizović 90 Ismet Bešić  
12 Melisa Arapović-Grubor 91 Lara Jak-Selimović  
13 Midhat Kapo 92 Vedrana Vučić  
14 Ana Petrović 93 Almir Alagić  
15 Fuad Oković 94 Senad Čaušević  
16 Melisa Hadžihalilović 95 Sebiha Alagić  
17 Sanela Karaica 96 Senad Behremović  
18 Samir Avdić 97 Eldar Heder  
19 Zana Staniskovska  98 Sabaheta Muhović  
20 Almira Alagić Lasić 99 Djenan Bačvić  
21 Alma Karabeg 100 Dajana Seferović  
22 Dejan Bojanić 101 Haris Jašarević  
23 Adi Kurahović 102 Oliver Livančić  
24 Vladimir Stanišić 103 Emir Alagić  
25 Ernis Šljivo 104 Elvira Bilajbegović  
26 Ilvana Čampara 105 Lejla Cerić  
27 Haris Zupčević 106 Alma Pavlović  
28 Lana Zeherović 107 Azra Jakupović  
29 Julijan Komšić 108 Aida Aganović  
30 Džana Gerin 109 Ermin Bahtić  
31 Vahidin Omanović 110 Hajrija Musija  
32 Nedžad Murić 111 Flamenko Bahtić  
33 Emina Korać 112 Adisa Muhović  
34 Maja Savić-Bojanić 113 Darija Gelić  
35 Ena Bašić 114 Sanela Kandžić  
36 Vesna Lukač 115 Sven Dominković  
37 Selma Ribić 116 Dževada Šehović  
38 Šuajb Solaković  117 AminaKapo  
39 Alena Cakić 118 Monika Hrgić  
40 Ivanka Bašić 119 Enisa Mujabašić  
41 Dženita Mešić 120 Anel Cerić  
42 Erna Mačkić 121 Sabina Nikšić  
43 Lejla Huseinćehajić 123 Nelisa Nely  
44 Mirza Avdić 124 Željka Vojniković  
45 Jasmina Purić 125 Nataša Crnković  
46 Dželila Mulić-Čorbo 126 Sanja Bojanić  
47 Nina Mehić 127 Sanni Burnić  
48 Lejla Dragnić 128 Matija Bošnjak  
49 Senada Gagula 129 Azemina Spahić  
50 Aida Abdičević  130 Amin Burnić  
51 Dejan Rosić 131 Edison Pavlović  
52 Nedžad Mulić 132 Šejla Bahtić  
53 Mirhan Kiso 133 Mirsada Sokolović  
54 Ivana Vucelja 134 Sanella Abadžić  
55 Neven Šimić 135 Jelena Haljevac  
56 Admir Ljevo 136 Elvir Alibašić  
57 Monika Miličević  137 Eldin Ždralović  
58
Slobodan Šoja 138 Dita Aličković  
59 Irmela Hodžić 139 Nermina Smajlović  
60 Natalia Dmitrieva 140 Sanela Mehmedović  
61 Semra Dudo 141 Maja Skejić  
62 Lea Letić 142 Indira Ahmetašević  
63 Aleksandar Đukanović 143 Đenana Šegetalo  
64 Kerim Konjičanin 144 Melika Krgo  
65 Stela Vasić 145 Alma Softić  
66 Ivo Marković 146 Amela Pandžo  
67 Eniz Huskić 147 Faris Fejzagić  
68 Larisa Lasić 148 Admir Arnautović  
69 Elma Huseinagić 149 Danijela Tomičić  
70 Timur Abaspahić 150 Sanela Šalo  
71 Nataša Sekulić 151 Kristina Milošević  
72 Daniela Božinović  152 Emir Krajina  
73 Klaudija Bilić-Selmanović 153 Sadika Bajić  
74 Aida Ramić 154 Selvedina Muratović  
75 Željko Božinović 155 Almasa Fejzić  
76 Armin Zaimović 156 Valentina Veselinović  
77 Faruk Šehić 157 Sedina Bajraktarević  
78 Saša Vasić 158 Velida Šečić  
79 Alma Ćatal 159 Nina Dragičević  
    160 Ramiz Nurkić  
    161 Edin Hadžić  
    162 Samira Karahmetović  
    163 Danijela Veselinović  
    164 Mirela Bašić  
    165 Aida Piralić  
    166 Rejhana Saračević  
    167 Lejla Mujkanović  
    168 Dženita Kurspahić-Mirvić  
    169 Amna Softić  

Peticiju su potpisale još 72 osobe koje su odlučile da njihovi podaci ne budu javno objavljeni. 

23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more