Novo vrijeme intervju sa Adisom Muhovićem: Birači prepoznaju populističke izjave

29 august 2014

Kategorije

DIJELI

Novovrijeme Printed Version

U sedmičniku „Novo vrijeme“ je objavljen interview sa Adisom Muhovićem, u kojem je, između ostalog, govorio o promoviranju političke odgovornosti i tekućim aktivnostima Centra za politike i upravljanje. Naročit naglasak bio je na aktuelnom projektu „Promoviranje političke odgovornosti“ čiji je cilj da zagovara tematiziranje ekonomskih i socijalnih tema u predizbornoj kampanji. Također, govoreno je o analizama urađenim u okviru ovog projekta, vezanim za područja energetike, ekonomske konkurentnosti i tržišta rada u Bosni i Hercegovini, i istaknuto da je, pored zagovaranja ovih važnih tema, potrebno i insistirati na političkoj odgovornosti u toku predizborne kampanje, ali i u procesu formiranja vlasti koji slijedi.

Na kraju, Muhović se osvrnuo na odgovornost koju političari imaju prema građanima, ali i na činjenicu da građani imaju priliku da u predizbornom periodu vrednuju političare prema njihovim ekonomskim programima.

Intervju možete pročitati ovdje.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more