Održan okrugli sto „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“ u organizaciji CPU-a

06 februar 2019

Kategorije

DIJELI

Foto Obrazovanje1

Okrugli sto „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“, na kojem su stručnjaci iz oblasti obrazovanja, predstavnici akademske zajednice i donosioci odluka diskutovali, te dali konkretne prijedloge za refomu obrazovnog sistema u BiH, održan je u srijedu u organizaciji Centra za politike i upravljanje u zgradi Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

CPU je na okruglom stolu „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“ predstavio svoja istraživanja i zaključke sažete u materijalu namijenjenom za deseminaciju donosiocima odluka. O osnovnom i srednjem obrazovanju govorili su Namir Ibrahimović ispred OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Radmila Rangelov-Jusović ispred Centra za obrazovne inicijative „Step by Step“ te Žaneta Džumhur ispred Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, dok su na panalu o visokom obrazovanju govorili profesorica emeritus Lamija Tanović ispred Fondacije „Education in Action“ i prof. dr. Nerzuk Ćurak kao profesor na sarajevskom Fakultetu političkih nauka.

Kroz izlaganja govornika te diskusiju sa ostalim učesnicima usvojeno je nekoliko zaključaka kojima će zagovarački materijali CPU-a biti prošireni i dopunjeni. Dopunjeni policy memo „10+ koraka za bolje obrazovanje u BiH“ bit će uskoro dostupan javnosti i proslijeđen svim zainteresovnim stranama, uključujući nadležne institucije i donosioce odluka.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more