Održan sastanak sa Ministrom komunikacija i prometa

02 novembar 2015

Kategorije

DIJELI

Slavkomatanovic

U ponedjeljak 02.11.2015. godine je u Kabinetu ministra komunikacija i prometa održan zajednički sastanak Ministra Slavka Matanovića i predstavnika Centra za politike i upravljanje. Sastanku su prisustvovali i šef kabineta ministra Vanja Filipović i pomoćnik ministra za komunikacije i informatizaciju Željko Knežević.

Tema sastanka je bila omogućavanje uslova za uspostavu eUprave i eServisa u Bosni i Hercegovini, odnosno preporuke analize „E-registri i e-uprava u BiH kao instrument za efikasnost i transparentnost“. Glavni fokus sastanka bio je razgovor o implementaciji trenutnog Zakona o elektronskom potpisu BiH, na čiju se implementaciju čeka od njegovog donošenja 2006. godine, te o donošenju novog Zakona o elektronskom potpisu koji treba biti usklađen sa Uredbom EU 910/2014 i staviti van snage direktive EU 1999/93/EC.

Sastanak je bio izuzetno produktivan i protekao je u konstruktivnoj atmosferi. Definisani su naredni koraci kako bi što prije bio uspostavljen Ured za nadzor i akreditaciju, te kako bi se pristupilo izradi novog Zakona o elektronskom potpisu.

Uposlenici Ministarstva će u skladu sa definisanim planom započeti, odnosno nastaviti započete aktivnosti kako bi u što kraćem roku bili uspostavljeni uslovi za uvođenje e-servisa i e-registara u BiH.

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more