U Sarajevu održan okrugli stol 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja'

04 novembar 2013

Kategorije

DIJELI

IMG 8615

'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' tema je okruglog stola, koji je danas u Sarajevu organizirao Centar za politike i upravljanje (CPU) u okviru projekta „Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distribucija pomoći”.

Kao jedan od preduvjeta za ulazak u Evropsku uniju, BiH je započela proces reforme sistema državne pomoći. 

- U ime Federalnog ministarstva finansija, koje je dobilo zadatak da radi popis državne pomoći na nivou Federacije BiH, mi smo tek na početku obimnog posla. Uradili smo dva popisa državne pomoći za 2011. i 2012. godinu, što predstavlja jednu vrstu treninga, koji nam je dobrodošao da bismo uopšte shvatili šta je to državna pomoć - rekao je za Agenciju FENA Draško Jeličić iz Sektora za finansije Ministarstva finansija FBiH. 

BiH se nalazi na početku razvoja državne pomoći jer je „trebalo dosta vremena da se na nivou države usvoji Zakon o državnoj pomoći BiH“. 

- Ta oblast je relativno nova u BiH, dok u Hrvatskoj od 2004. godine postoji agencija koja se bavi ovom problematikom, te su na nivou državne pomoći usvojili oko 40 podzakonskih akata. To je veoma široka i obimna oblast koja bi trebala da bude kontrola utroška državnih sredstava na određene finansijske olakšice u BiH - kaže Jeličić. 

Koliko je moguće da to bude savladano u kratkom roku Jeličić nije mogao kazati s tim da je, ističe, Ministarstvo finansija FBiH krenulo u ovaj posao na intenzivan način, te je dobilo podršku u smislu da će „primiti jednog državnog službenika, čija će cjelogodišnja aktivnost biti vezana za ovakav oblik državne pomoći“. 

U nastavku okruglog stola o iskustvima iz Hrvatske iz pregovora s EU, odabranim institucionalnim rješenjima i aktuelnim problemima u upravljenju državnom pomoći govorit će Marko Maček, zamjenik direktora Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. 

Projekt „Provođenje Zakona o državnoj pomoći BiH i bolja distrubucija pomoći” je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem američke ambasade u Sarajevu, a rad Centra za politike i upravljanje, u okviru razvoja politika djelovanja i ovog projekta podržava OSI Think Tank Fund. 

(Fena)

 

Prezentacije predavača možete preuzeti ovdje: Goran Dostić (CPU), Marko Maček (AZTN)

6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more
1 decembar

ReForum: Poresko rasterećenje rada u FBiH

read more
7 juli

Konferencija "REFORUM: Politička odgovornost i polaganje računa za sproviđenje reformi"

read more
28 januar

Konferencija "REFORUM: Poboljšanje poslovnog okruženja" (1)

read more
20 maj

Okrugli stol: BH kreativne industrije - Startup za kreativce

read more
4 februar

Okrugli stol: 'Reforma i modernizacija državne pomoći kao pretpostavka ekonomskog razvoja' (1)

read more