Blog

Hoćete li moći prodati svoj obrt kada bude usvojen novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima?

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji je dobio plebiscitarnu podršku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nalazi se na izjašnjavanju pred delegatima Doma naroda u nastavku 12. sjednice u četvrtak, 9. septembra. 29. jula delegati se nisu izjašnjavali o Prijedlogu s obzirom da je podrška za ovaj zakon izostala, a zbog činjenice da veliki broj delegata nije došao na sjednicu, te zbog konfuzija u vezi sa pitanjem da li će se obrt moći prodati nakon usvajanja novog Zakona.

Još jedna šansa za uklanjanje barijera u poslovanju obrtnika

Na nastavku 12. sjednice koja je zakazana za 9.9.2021., delegati Doma naroda Parlamenta FBiH će se izjašnjavati o Prijedlogu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH (zbog dugog imena, u nastavku Zakon), te ostaje nada da će 30 delegata dati podršku ovom Zakonu i obradovati svakoga ko ima obrt ili ga želi otvoriti.

Zašto bi novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima trebao biti usvojen

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH su po hitnom postupku na sjednici održanoj 5.7.2021. godine usvojili Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Ovo je sjajna vijest i svako ko ima obrt ili je freelancer u nastavku može pročitati šta za njega ili nju znači konačno usvajanje novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (zbog dugog imena, u nastavku Zakon), ako se on usvoji sutra u Domu naroda. No prije nego pređemo na to šta donosi, adresirajmo mnogo važniju stvar – kako osigurati da (ovaj put) bude usvojen u Domu naroda i zašto je to važnija stvar.

Oporezivanje obrta treba promijeniti

Zbog načina na koji su zakonima o doprinosima i o porezu na dohodak regulisani obračun i uplata doprinosa za obrtnike u (F)BiH, obrt uopšte nije jeftin, a to u dobroj mjeri opstruira razvoj obrtništva i preduzetništva.

Provođenje e-uprave u BiH – preko deset godina kašnjenja?

Bosna i Hercegovina zaostaje u provođenju reformi usmjerenih ka digitalizaciji javne uprave. Zaostatak u provođenju ovih reformskih mjera najvidljivije je na primjeru elektronskog potpisa. Šta uraditi danas, kada su digitalni servisi potrebniji više nego ikada?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BLOG

Kategorije

Misli Obavijesti Politika
13 juli

Cirkularna ekonomija - šansa za tekstilnu industriju

read more
30 maj

30 MAJ - Upravljanje otpadom u Gradu Goražde

read more
25 januar

Cirkularna ekonomija – Šansa za razvoj Grada Goražde

read more
7 juni

Konferencija "Cirkularna ekonomija u BiH"

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta "Poticanje održivog i inkluzivnog razvoja u BiH kroz modele cirkularne ekonomije", koji realizira uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, organizira konferenciju „Cirkularna ekonomija u BiH", u Sarajevu 7. juna 2022. godine u hotelu Hills, sa početkom u 11.00h.

read more
23 juni

Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH

Centar za politike i upravljanje (CPU) uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje online konferenciju “Odgovor na krizu: Maksimiziranje doprinosa telekom operatera ekonomskom oporavku i digitalnoj transformaciji u BiH“. Struktuirana u formi dva izlagačka panela, ova konferencija će okupiti relevantne donosioce odluka, predstavnike telekomunikacijske industrije i međunarodne eksperte u sektoru.

read more
6 novembar

Konferencija Stabilnost finansijskog sektora u BiH

Centar za politike i upravljanje u sklopu projekta „Promoviranje debate o ključnim reformskim politikama" organizuje konferenciju „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“ koja će se održati u Sarajevu 6. novembra u Atrij sali hotela Evropa sa početkom u 12h. CIlj konferencije je da podstakne stručnu debatu, te sagleda napredak na provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i efekte istih na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

read more